Υπάλληλοι ΟΤΑ

Οι πολύτεκνοι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι απαλλάσσονται από την εισφορά στον Κλάδο Υγείας του Ταμείου τους [ΠΔ.271/1993, άρθ.4 ΒΔ 18/2/1950]