Γλωσσικά Εργαλεία

Συλλογή από χρήσιμα κείμενα και γλωσσάρια σε θέματα σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται: ένα μικρό λεξικό ορθογραφικά συγχεόμενων λέξεων· οι βασικότεροι κανόνες ορθογραφίας της δημοτικής γλώσσας, σε συνοπτική μορφή· οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των σημείων στίξης· κατάλογος των μετοχών παρακειμένου των ρημάτων καθώς και στερεότυπες φράσεις με δοτική πτώση της αρχαίας ελληνικής, που παραμένουν σε χρήση· μικρό γλωσσάριο με τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες λατινικές φράσεις κλπ. Επίσης σχόλια για την ακριβή μεταγραφή των ελληνικών κειμένων και τα Greeklish.