Παροιμίες

Ακολουθεί μια μικρή συλλογή παροιμιών από τους Λάκκους:

Σαν τον Αλή Πασά περνά απού δεν έχει αμπέλια, απού δεν έχει μηχανές και σκιαουλές (= καθόλου) κοπέλια.

Απού ‘ναι τρεις και τέσσερις γλάκα μιτσέ μου γλάκα.

Του Γενάρη το φεγγάρι παρά λίγο μέρα κάνει.

Απού ράφτει και ξεπαραλεί, απού χαλά και χτίζει, μουδέ η δουλειά του φαίνεται μουδ’ εύκαιρος καθίζει.

Καλλιά ‘ναι δυο κακοί παρ’ ένας αντρειωμένος.

Καλλιά ‘ναι η μάνα του φονιά παρά του σκοτωμένου.

Δε το ‘χω πως αποθαίνω παρά πως δε ζιω να μαθαίνω.

Το μη σε γνοιάζει μη ρωτάς και στη δουλειά σου πηέναι.

Εχύθηκε το λάδι μας κι εμπήκε στο πιθάρι μας.

Έσπασε η γ’αίγα το σκοινί κι εβγήκε στο χαράκι, κι ετσούρισε ο τέτζερης και ‘βρήκε το καπάκι.

Βοηθά σου ο τόπος Διγενή και βγαίνεις αντρειωμένος.

Απού ‘φελά (= ωφελεί) παντού ‘φελά.

Από σιγανό ποταμό ψηλά τα ρούχα σου.

Απού κοπελομάθει δε γεροντοξεχνά.

Στ’ αδύναμο κρέας κολλά η μύγα.