Απαλλαγή πολυτέκνων από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.1563/1985 (όπως τροποποιήθηκε με το 12ο άρθρο του Ν.3220/2004 ΦΕΚ.15-Α), αυτοκίνητα για μεταφορά προσώπων, με κυλινδρισμό μέχρι 2000 κυβικά, για χρήση από πολύτεκνους γονείς, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Για αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνο για μια φορά  και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια.