Δημόσιο-Διορισμοί

Προσλήψεις στους φορείς του Δημοσίου: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3260/2004 ποσοστό 20% του συνόλου των θέσεων κάθε προκήρυξης φορέα του Δημοσίου θα καλύπτεται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων. Σχετικές είναι και οι διατάξεις του Ν.2643/1998 [Παρατήρηση: Οι διατάξεις των νόμων που προβλέπουν τις ποσοστώσεις των προσλήψεων των πολυτέκνων είναι λαβυρινθώδεις. Ουσιαστικά, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει· Σχετικές προβλέψεις υπάρχουν στους νόμους: 2736/1999, 2839/2000, 2874/2000, 2956/2001, 2972/2001, 3051/2002, 3144/2003, 3171/2003, 3227/2004 …]

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο: Με το Ν.3250/2004 (ΦΕΚ.124-Α) ορίζεται ότι ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων μερικής απασχόλησης θα καταλαμβάνεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Προτεραιότητα έχουν αυτοί με τα περισσότερα τέκνα.