Σ

σεληνιακή ημέρα, η Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Σελήνη για να επανέλθει στον ίδιο μεσημβρινό.
σεληνιακό έτος, το Η χρονική περίοδος 12 συνοδικών μηνών (βλ. σεληνιακός μήνας). Η διάρκεια του είναι 354,3672 ημέρες.
σεληνιακός μήνας, ο  Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη για να κάνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη. Διακρίνουμε τους παρακάτω σεληνιακούς μήνες:

συνοδικός μήνας: Ο χρόνος που παρέρχεται μεταξύ δυο διαδοχικών συνόδων της Σελήνης, οπότε αυτή επανέρχεται στην ίδια φάση της, π.χ. της Πανσελήνου. Η διάρκεια του είναι 29,5306 ημέρες. [σύνοδος πλανήτη: η διέλευση ενός πλανήτη από τη νοητή ευθεία που ενώνει τη Γη με τον Ήλιο και προς την πλευρά του Ήλιου.]

αστρικός μήνας: Ο χρόνος που παρέρχεται μεταξύ δύο διαδοχικών αποκαταστάσεων της Σελήνης στο ίδιο σημείο του ουρανού. Η διάρκεια του είναι 27,3217 ημέρες.

σοινίκι, το Μέτρο χωρητικότητας για σιτηρά και όσπρια. 1 σοινίκι = 1/8 κιλά
σπιθαμή μεγάλη, η [Αρχαιότητα] Υποδιαίρεση του αιγυπτιακού πήχυ. Για τον αρχαίο αιγυπτιακό πήχυ, ίσχυε:1 αιγυπτιακός πήχυς = 2 μεγάλες σπιθαμές

1 μεγάλη σπιθαμή = 14 δάκτυλοι = 26,18 εκατοστά.

σπιθαμή μικρή, η [Αρχαιότητα] Υποδιαίρεση του αιγυπτιακού πήχυ. Για τον αιγυπτιακό πηχυ, ίσχυε:1 μικρή σπιθαμή = 3/7 του αιγυπτιακού πήχυ = 12 δάκτυλοι = 22,44 εκατοστά.
στάδιο, το

στάδιος, ο

[αρχαία Ελλάδα] Μονάδα μήκους. Αντιστοιχούσε σε 185 περίπου μέτρα. Το μήκος του όμως ποίκιλε κατά τόπους γιατί, ο “πους” παρουσίαζε διαφορές. Οι υποδιαιρέσεις του σταδίου ήταν:1 στάδιο = 6 πλέθρα = 100 οργυιάς = 600 πόδας = 2.400 παλεστάς.

[ναυτικό] Μετρική μονάδα που χρησιμοποιείται στο ναυτικό για μέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων μικρότερων του ενός μιλίου. Ονομάζεται κοινά γουμενιά. Το ναυτικό στάδιο ορίζεται συμβατικά σε 200 μέτρα.

στατήρας, ο Μονάδα βάρους ίση με 44 οκάδες, συνών. καντάρι.
στέμα, το [Κρήτη] Η ποσότητα ελαιοκάρπου για μια αλεσιά στο ελαιοτριβείο.
στιγμή, η [τυπογραφία] Μονάδα μέτρησης των τυπογραφικών στοιχείων.1 στιγμή = 0,376 χιλιοστά

Η ψηφιακή στιγμή (point) είναι ακριβώς ίση με 1/72 της ίντσας, δηλαδή 0,3528 χιλιοστά.

στρέμμα, το Μονάδα μέτρησης επιφανείας ίση με 1000 τετραγωνικά μέτρα.
σχοίνος, ο [Αρχαιότητα] Μετρική μονάδα αποστάσεων στην Αίγυπτο, ίση με 60 στάδια, δηλαδή περίπου 1200 μέτρα.