Ι

ινδικτιών, η η ινδικτιών ή η ινδικτιώνα ή η ίνδικτος: δεκαπενταετής χρονικός κύκλος· βασική χρονολογική μονάδα για το Βυζάντιο και τη Δύση ως το τέλος του Μεσαίωνα. Η πρώτη ινδικτιών αρχίζε την 1η Σεπτεμβρίου 312 μ.Χ.
ίντσα, η ίντσα ή αγγλικός δάκτυλος: μονάδα μέτρησης μήκους του αγγλοσαξωνικού συστήματος μονάδων, το 1/36 της γιάρδας ή το 1/12 του ποδιού· αντιστοιχεί σε 2,54 εκατοστά.
ιππικόν, το [Αρχαία Ελλάδα] Μονάδα μήκους ίση με 739,9 μέτρα.