ΔΕΗ – Μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος

Η ΔΕΗ εφαρμόζει ειδικό τιμολόγιο (με σημαντική έκπτωση) στις οικιακές καταναλώσεις πολύτεκνων οικογενειών.