Μεταφορικών μέσων εισιτήρια

Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους καταβάλουν μειωμένο εισιτήριο (γενικά κατά 50%) σε όλα τα μεταφορικά μέσα (αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τρένα, πλοία), εκτός των αεροπλάνων. Επίσης η έκπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατηγορίες ακτοπλοϊκών θέσεων (εξαρτάται από την φιλοπολυτεκνική τιμολογιακή πολιτική κάθε ναυτιλιακής εταιρείας).