Λ

λακκόπηχυς, ο [Κρήτη] Μέτρο μήκους ίσο με μισή οργιά.
λεύγα, η Μονάδα μέτρησης μήκους μεγάλων αποστάσεων ίση με 4.452 μέτρα (αλλά γενικά, με διαφορετικό μήκος σε διάφορες χώρες). Η ναυτική λεύγα αντιστοιχούσε σε 3 ναυτικά μίλια.
λίβρα, η η λίβρα και λίμπρα: μέτρο βάρους και χωρητικότητας με ποικίλες τιμές κατά τόπους και εποχές:

[ελληνορωμαϊκή περίοδος] μονάδα βάρους ισοδύναμη με 327,45 γραμμάρια.

[μεσαιωνική Ευρώπη] μονάδα βάρους ισοδύναμη με 489,5 γραμμάρια.

λίτρα, η βλ. λίτρο
λίτρο, το Μονάδα μέτρησης με διαφορές από τόπο σε τόπο. Σήμερα αντιστοιχεί σε μονάδα όγκου ίση με 1000 κυβικά εκατοστά.
λουλάς, ο [Κρήτη, <~1908 μ.Χ.] Μονάδα μέτρησης παροχής νερού. Ο λουλάς αντιστοιχούσε σε 8 1/2 οκάδες νερό το 1 λεπτό της ώρας και υποδιαιρούνταν σε 4 μασούρες.