Βοώτης – Bootes

ΒΟΩΤΗΣ [Bootes [Bootis], Boo]Boo-visibility

Έκταση: 13, 907°° | Θέση: Ι, Αμφιφανής | Παρατήρηση: τέλη Μαΐου

Αριθμός άστρων [Μ≤ 6,5]: 144 | Ορατότητα: 90°Β – 36°Ν

Κύριοι αστέρες: Αρκτούρος37 [α, 0,2], Μουφρίντ [η, 2,7], Ιζάρ [ε, 2,5], δ [3,5], Νεκάρ [β, 3,5], Σεγίνος [γ, 3,1], ρ [3,6]Boo

Χαρακτηριστικά μήκη: Αρκτούρος – Ιζάρ ~ 10,5°

Γειτονικοί αστερισμοί: Αναφορά [Αρκτούρος, Ιζάρ: 12Ω]

1,5‡[3]31°: Άρκτος Μεγάλη [Αλκάιντ, 1,9] | 6,5Ω‡[3,1]33°: Παρθένος [Στάχυς, 1] | 8,5Ω‡[3]32°: Ζυγός [βLib, 2,6] | 9,5Ω‡[2,4]25°: Όφις (κεφαλή) [Ουνουκαλχάι, 2,6] | 11Ω‡[1,9]20°: Στέφανος Βόρειος [Αλφέκα, 2,2].

Ευθύγραμμοι αστροδείκτες:

Μουφρίντ-Αρκτούρος Κερασφόρος [βHer] | Νεκάρ-Αρκτούρος 1,5Χ Στάχυς | Μουφρίντ-δBoo ηHer | Σεγίνος-δBoo Κερασφόρος | Νεκάρ-Σεγίνος 6,5Χ Δηνεβόλα | Ιζάρ-ρBoo Φαντ.

Γενικές πληροφορίες: Αμφιφανής αστερισμός, με χαρακτηριστικό σχήμα χαρταετού [Μ<4], με τον Αρκτούρο να ορίζει την ουρά. Η ονομασία “Βοώτης” εμφανίζεται στην Οδύσσεια και αρχικά σήμαινε τον φωτεινότερο αστέρα του, τον μετέπειτα ονομαζόμενο “Αρκτούρο”, τον φρουρό της Άρκτου [της Μεγάλης].

Ενδιαφέροντα στον αστερισμό: Ο Αρκτούρος [αBoo] είναι ένας από τους λαμπρότερους αστέρες  του ουρανού με φαινόμενο μέγεθος 0,2, και ο λαμπρότερος αστέρας του βορείου ημισφαιρίου.