Τ

ταγάρι, το [Ήπειρος] Μέτρο σιτηρών, είκοσι οκάδες.
τάλαντο(ν), το [Αρχαιότητα] Μονάδα βάρους της αρχαιότητας, άγνωστης αντιστοιχίας. Μεταγενέστερα 1 τάλαντο ~ 26 κιλά.
τετράγωνο, το [τυπογραφία] Μονάδα μέτρησης στην τυπογραφία, ίσο με 12 στιγμές.
τονελάδα, η Μονάδα βάρους, ο τόνος, ίση με 1000 κιλά.
τόνος, ο Μονάδα βάρους ίση με 1000 κιλά. Επίσης μέτρο χωρητικότητας πλοίων, κόρος.