Εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3255/2004 οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.