Β

βαρέλι, το το βουτσί ή βαρέλι ή βουτίον· μέτρο χωρητικότητας υγρών ενός, μισού ή τετάρτου του κόρου.
βασιλικός πήχης, ο [Ελλάδα] Το ονομαζόμενο γαλλικό μέτρο. Το μέτρο.
βέρσι, το βέρστιο(ν), το το βέρσι ή το βέρστιο(ν). Παλιά ρωσική μονάδα μέτρησης μεγάλων αποστάσεων (οδικές διαδρομές). Ισοδυναμεί με 1067 μέτρα.
βήμα, το Μονάδα μέτρησης μήκους σε ευρεία χρήση από όλους τους λαούς και σε όλες τις εποχές λόγω της ανθρωπομετρικής προέλευσής του. Στη σύγχρονη εποχή ισοδυναμεί με 75 εκατοστά του μέτρου.
βουτσί, το  βλέπε: βαρέλι