Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Τα παιδιά των πολύτεκνων εργαζόμενων μητέρων εισάγονται κατά προτεραιότητα στους κρατικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται ή πληρώνουν μειωμένα τροφεία, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.