Ηλεκτρικό ρεύμα

Η ΔΕΗ εφαρμόζει ειδικό τιμολόγιο (με σημαντική έκπτωση) στις οικιακές καταναλώσεις πολύτεκνων οικογενειών.