Μετατροπέας ημερολογίων

Γρηγοριανό ημερολόγιο | Ιουλιανό ημερολόγιο | Εβραϊκό ημερολόγιο | Ισλαμικό ημερολόγιο | Ιουλιανή ημέρα | Γαλλικό δημοκρατικό ημερολόγιο | Ημερολόγιο ISO 8601 | Ημερολόγιο Excel | Ημερολόγιο του Unix | Ιρανικό (περσικό) ημερολόγιο | Ημερολόγιο των Μάγιας | Ημερολόγιο των Baha’i | Ινδικό ημερολόγιο


Η σελίδα που ακολουθεί αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της πολύ καλής αντίστοιχης σελίδας του John Walker. Οι κώδικες που περιλαμβάνονται επιτρέπουν την αλληλομετατροπή μεταξύ των πλέον κοινών ημερολογίων. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με τη χρήση JavaScript στον αναδιφητή (browser) σας. Για να γίνει χρήση αυτής της σελίδας, ο αναδιφητής σας θα πρέπει να υποστηρίζει JavaScript και δεν θα πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων στη γλώσσα αυτή. Αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, θα πρέπει να δείτε στο διπλανό πλαίσιο τη φράση: «JavaScript υποστηρίζεται». Στην περίπτωση αυτή βάλτε μια ημερομηνία σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω πλαίσια και πιέστε το πλήκτρο «OK».

Γρηγοριανό ημερολόγιο

Ημερομηνία:


Ώρα: ::
Ημέρα:

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο εισήχθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ και τέθηκε σε εφαρμογή στις περισσότερες καθολικές περιοχές το 1582· στις περιοχές αυτές η 4η Οκτωβρίου 1582 του Ιουλιανού ημερολογίου ακολουθήθηκε από τη 15η Οκτωβρίου του νέου ημερολογίου. Με τον τρόπο αυτό διορθώθηκε η συσσωρευμένη ασυμφωνία μεταξύ του Ιουλιανού ημερολογίου και των διάφορων αστρονομικών φαινομένων (π.χ. ισημερίες, ηλιοστάσια κτλ.). Όταν συγκρίνουμε ιστορικές ημερομηνίες είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο ισχύει σήμερα σ' όλες τις δυτικές χώρες και εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές, τέθηκε σε ισχύ σε διαφορετικούς χρόνους στις διάφορες χώρες του κόσμου. Η Μεγάλη Βρετανία και οι αποικίες της (συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών Η.Π.Α.), αποδέχθηκαν το νέο ημερολόγιο το 1752, και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του Ιουλιανού ημερολογίου τη διαδέχθηκε η Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού.

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο αποτελεί μια μικρή διόρθωση του Ιουλιανού. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε τέταρτο έτος είναι δίσεκτο, και ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες αντί 28. Στο Γρηγοριανό όμως, από τα έτη που διαιρούνται με το 100, δίσεκτα είναι μόνον αυτά που διαιρούνται και με το 400. Όπως και στο Ιουλιανό, οι ημέρες θεωρούνται ότι αρχίζουν τα μεσάνυχτα.

Η μέση διάρκεια του Γρηγοριανού έτους, που είναι 365,2425 ημέρες, συγκρινόμενη με την πραγματική διάρκεια του ηλιακού τροπικού έτους (ο χρόνος από εαρινή σε εαρινή ισημερία), που είναι 365,24219878 ημέρες, είναι ελαφρά μεγαλύτερη. Έτσι, το ημερολόγιο συσσωρεύει αθροιστικά σε σχέση με το ηλιακό έτος ένα σφάλμα μιας ημέρας κάθε 3300 χρόνια περίπου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο σαν ένα καθαρά ηλιακό ημερολόγιο δεν προσπαθεί να συγχρονίσει την έναρξη των μηνών με τις φάσεις της σελήνης.

Αν και κανένας δεν μπορεί να μιλά κυριολεκτικά για Γρηγοριανές ημερομηνίες πριν την θέση σε ισχύ του νέου ημερολογίου, το ημερολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρελθούσες ημερομηνίες. Στις περιπτώσεις αυτές κάνουμε χρήση της σύμβασης ότι το έτος πριν το έτος 1 είναι το έτος 0. Αυτό διαφέρει από το Ιουλιανό ημερολόγιο στο οποίο δεν υπάρχει έτος 0 – το έτος πριν το έτος 1 είναι το Ιουλιανό έτος -1. Η ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου του έτους 0 στο Γρηγοριανό, αντιστοιχεί στην 1η Γενάρη του 1 στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Μια μικρή τροποποίηση του Γρηγοριανού ημερολογίου μπορεί να το κάνει περισσότερο ακριβές: Αν θεωρήσουμε τον πρόσθετο κανόνα ότι και τα έτη που διαιρούνται με το 4000 δεν είναι δίσεκτα, προκύπτει ένα μέσο ημερολογιακό έτος 365,24225 ημερών. Συγκρινόμενο με το πραγματικό ηλιακό έτος, ισοδυναμεί με σφάλμα μιας ημέρας σε περίοδο 19.500 ετών, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τα σφάλματα εξαιτίας της παλιρροϊκής πέδησης της Γης.

Ιουλιανή ημέρα

Ιουλιανή ημέρα:

Οι αστρονόμοι, αντίθετα από τους ιστορικούς, συχνά έχουν την ανάγκη να κάνουν αριθμητική με τις ημέρες. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα διπλών αστέρων συμβαίνει έκλειψη κάθε 1583,6 ημέρες και το τελευταίο ελάχιστο της έκλειψης σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2002 στις 21.17 UTC. Πότε θα σημειωθεί το επόμενο; Προφανώς, μπορούμε να απαντήσουμε χρησιμοποιώντας ένα ημερολόγιο και μετρώντας τις ημέρες· αλλά είναι αφάνταστα ευκολότερο να μετατρέψουμε όλα τα μεγέθη της ερώτησης σε Ιουλιανές ημέρες και απλά να προσθέτουμε και να αφαιρούμε. Οι Ιουλιανές ημέρες απλά απαριθμούν τις ημέρες – και τα κλάσματα ημέρας – τα οποία έχουν παρέλθει από την έναρξη της «Ιουλιανής περιόδου (Julian era)», η οποία έχει οριστεί να αρχίζει το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Γενάρη 4713 π.Χ. στο μεσημβρινό του Greenwich, με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο ορισμός αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι όλες οι γνωστές ιστορικές αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν θετικό αριθμό Ιουλιανών ημερών. Η Ιουλιανή περίοδος εισήχθηκε από τον Ι. Σκάλιγκερ το 1582. Το όνομα δεν έχει καμιά σχέση με το ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά δόθηκε από τον Σκάλιγκερ, για να τιμήσει τον πατέρα του Ιούλιο.

Τροποποιημένη ιουλιανή ημέρα:

Αν και κάθε γεγονός καταγραμμένο στην ανθρώπινη ιστορία μπορεί να γραφεί σαν ένας θετικός αριθμός ιουλιανών ημερών, όταν εργαζόμαστε με πρόσφατα γεγονότα ένας τέτοιος αριθμός μπορεί να είναι μεγάλος και δύσχρηστος. Η Τροποποιημένη Ιουλιανή ημέρα προκύπτει αν από την ιουλιανή ημέρα αφαιρεθούν 2.400.000,5 ημέρες. Αυτό αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσεις από τα μεσάνυχτα της 17ης Νοέμβρη 1858. Η Τροποποιημένη Ιουλιανή ημέρα χρησιμοποιείται συνήθως στους πίνακες των τροχιακών χαρακτηριστικών των τεχνιτών δορυφόρων της Γης. Επειδή τέτοια αντικείμενα δεν υπήρξαν πριν από τις 4 Οκτώβρη 1957, όλες οι σχετιζόμενες με τους δορυφόρους ημέρες είναι θετικές.

Ιουλιανό ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Το Ιουλιανό ημερολόγιο καθιερώθηκε το 46 π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα και δέχθηκε αρκετές τροποποιήσεις μέχρι να πάρει την τελική του μορφή το 8 μ.Χ. Το επεξεργάστηκαν Έλληνες αλεξανδρινοί αστρονόμοι με επικεφαλής τον Φλάβιο και τον Σωσιγένη. Το Ιουλιανό ημερολόγιο διαφέρει από το Γρηγοριανό μόνο στον προσδιορισμό των δίσεκτων ετών. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε θετικό έτος διαιρούμενο με το 4 είναι δίσεκτο. Τα αρνητικά χρόνια είναι δίσεκτα εάν διαιρούμενα με το 4 αφήνουν υπόλοιπο 3. Οι ημέρες στο ημερολόγιο αυτό θεωρούνται ότι αρχίζουν τα μεσάνυχτα.

Στο Ιουλιανό ημερολόγιο το μέσο έτος έχει διάρκεια 365,25 ημερών. Συγκρινόμενο με την πραγματική διάρκεια του ηλιακού τροπικού έτους των 365,24219878 ημερών, προκύπτει συσσωρευτικά ένα σφάλμα μιας ημέρας κάθε 128 χρόνια (το Ιουλιανό καθυστερεί σε σχέση με το ηλιακό).

Εβραϊκό ημερολόγιο

Ημερομηνία:

 

Το Εβραϊκό ημερολόγιο προσπαθεί να φέρει σε συγχρονισμό τις εποχές με τους μήνες και τις φάσεις της σελήνης, είναι δηλαδή σεληνο-ηλιακό ημερολόγιο. Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το ποιες μέρες της εβδομάδας μπορεί να αρχίζει το έτος. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη να προστίθενται ημέρες στο προηγούμενο έτος για να ικανοποιούνται αυτοί οι περιορισμοί. Αυτό δεν είναι εύκολο και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί είναι πολύπλοκοι.

Τα έτη είναι ταξινομημένα σε κοινά και εμβόλιμα. Σε ένα κύκλο 19 ετών τα εμβόλιμα έτη είναι τα έτη 3, 6, 8, 11, 14, 17 και 19. Στα εμβόλιμα έτη, ένας πρόσθετος (εμβόλιμος) μήνας 29 ημερών, ο "Veadar" ή "Adar II", προστίθεται στο τέλος της χρονιάς μετά το μήνα "Adar", ο οποίος παίρνει την ονομασία "Adar I" σ' αυτά τα χρόνια. Επιπλέον, τα έτη μπορεί να είναι ελλιπή, κανονικά ή πλήρη, έχοντας αντίστοιχα 353, 354 ή 355 ημέρες στα κοινά χρόνια, και 383, 384 ή 385 ημέρες στα εμβόλιμα. Οι ημέρες έχουν οριστεί να αρχίζουν με το ηλιοβασίλεμα και η αρχή του ημερολογίου τοποθετείται το ηλιοβασίλεμα της νύχτας πριν από τη Δευτέρα 7 Οκτώβρη 3761 π.Χ. με το Ιουλιανό ημερολόγιο, ή την Ιουλιανή ημέρα 347.995,5. Οι ημέρες είναι αριθμημένες με την Κυριακή σαν ημέρα 1 μέχρι το Σάββατο ως ημέρα 7.

Η μέση διάρκεια ενός μήνα είναι 29,530594 ημέρες, εξαιρετικά κοντά με το μέσο συνοδικό μήνα ( το χρόνο από τη νέα σελήνη μέχρι την επόμενη νέα σελήνη) των 29,530588 ημερών. Αυτή είναι τόσο μεγάλη ακρίβεια ώστε θα πρέπει να περάσουν 13.800 χρόνια για να υπάρξει διαφορά μιας ημέρας μεταξύ της έναρξης του μήνα και του μέσου χρόνου της νέας σελήνης. Ο συγχρονισμός με το ηλιακό έτος είναι καλύτερος από του ιουλιανού ημερολογίου, αλλά υποδεέστερος του γρηγοριανού. Η μέση διάρκεια του έτους είναι 365,2468 ημέρες και συγκρινόμενη με τη μέση διάρκεια του τροπικού έτους των 365,24219 ημερών, προκύπτει σφάλμα (καθυστέρηση) μιας ημέρας κάθε 216 χρόνια.

Ισλαμικό ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Ημέρα:

Το ισλαμικό ημερολόγιο είναι ένα καθαρά σεληνιακό ημερολόγιο και αποτελείται από 12 εναλλασσόμενους μήνες των 30 και 29 ημερών. Ο τελικός μήνας των 29 ημερών επεκτείνεται σε 30 ημέρες στα δίσεκτα χρόνια. Τα δίσεκτα χρόνια ακολουθούν ένα κύκλο 30 ετών και λαμβάνουν χώρα τα έτη 1, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 και 29. Οι μέρες θεωρούνται ότι αρχίζουν το ηλιοβασίλεμα. Η αρχή του ημερολογίου τοποθετείται την Παρασκευή 16 Ιούλη 622 μ.Χ με το ιουλιανό ημερολόγιο, ή την ιουλιανή ημέρα 1.948.439,5· την ημέρα αυτή ο Μωάμεθ αναχώρησε από τη Μέκκα για τη Μεδίνα. Το ηλιοβασίλεμα της προηγούμενης μέρας θεωρείται σαν η πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του έτους 1 ε.Ε. (= έτη Εγίρας). Οι εβδομάδες αρχίζουν την Κυριακή και τα ονόματα των ημερών είναι ακριβώς οι αριθμοί τους: Η Κυριακή είναι η πρώτη και το Σάββατο η έβδομη μέρα.

Κάθε κύκλος των 30 ετών περιλαμβάνει 19 κανονικά έτη των 354 ημερών και 11 δίσεκτα των 355· επομένως, η μέση διάρκεια του έτους είναι 354,365 ημέρες και μέση διάρκεια του μήνα 29,53055 ημέρες. Ο μέσος μήνας προσεγγίζει πολύ καλά τη διάρκεια του μέσου συνοδικού μήνα (το χρονικό διάστημα από νέα σε νέα σελήνη) που είναι 29,530588 ημέρες, με αποτέλεσμα το ημερολόγιο να υπολείπεται μια μέρα σε σχέση με τη σελήνη κάθε 2525 χρόνια. Επειδή το ισλαμικό ημερολόγιο είναι στενά συνδεδεμένο με τη σελήνη οι μήνες μετακινούνται αισθητά σε σχέση με τις εποχές· κάθε μήνας αρχίζει περίπου 11 μέρες νωρίτερα σε σχέση με το ηλιακό έτος.

Το ημερολόγιο που παρουσιάστηκε εδώ είναι το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο πολιτικό ημερολόγιο στον ισλαμικό κόσμο. Για θρησκευτικούς σκοπούς οι μήνες ορίζονται να αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση του λεπτού μηνίσκου της νέας σελήνης.

Ιρανικό (περσικό) ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Ημέρα:

Το σύγχρονο ιρανικό ημερολόγιο μπήκε σε χρήση το 1925, αντικαθιστώντας ένα παλιότερο ημερολόγιο – σε χρήση από τον 11ο αιώνα – από το οποίο παρέμειναν τα ονόματα των μηνών. Το έτος αποτελείται από δώδεκα μήνες· οι πρώτοι έξι έχουν 31 ημέρες, οι επόμενοι πέντε 30 ημέρες και ο τελευταίος μήνας έχει 29 ημέρες στα κανονικά και 30 στα δίσεκτα χρόνια.

Το ιρανικό ημερολόγιο κάνει χρήση ενός εξαιρετικά πολύπλοκου συστήματος δίσεκτων ετών το οποίο όμως, το κάνει να είναι το πλέον ακριβές ηλιακό ημερολόγιο σε χρήση σήμερα. Τα έτη ομαδοποιούνται σε κύκλους οι οποίοι ξεκινούν με τέσσερα κανονικά έτη μετά τα οποία κάθε τέταρτο έτος του κύκλου είναι δίσεκτο. Οι κύκλοι, στη συνέχεια, ομαδοποιούνται σε μεγάλους κύκλους των 128 ετών (κύκλοι των 29, 33, 33 και 33 ετών) ή των 132 ετών (29, 33, 33 και 37 έτη). Ένας μέγιστος κύκλος των 2820 ετών απαρτίζεται από 21 διαδοχικούς μεγάλους κύκλους των 128 ετών και ένα τελικό μεγάλο κύκλο των 132 ετών.

Κάθε μέγιστος κύκλος 2820 ετών περιλαμβάνει 2137 κανονικά χρόνια των 365 ημερών και 683 δίσεκτα χρόνια των 366 ημερών· επομένως, η μέση διάρκεια του έτους είναι 365,24219852. Η τιμή αυτή είναι τόσο κοντά στην πραγματική μέση διάρκεια του ηλιακού τροπικού έτους των 365,24219878 ημερών, που το ιρανικό ημερολόγιο συσσωρεύει σφάλμα μιας ημέρας κάθε 3.800.000 χρόνια. Το ιρανικό ημερολόγιο, ως ένα καθαρά ηλιακό ημερολόγιο, δεν έχει τους μήνες συγχρονισμένους με τις φάσεις της σελήνης.

Ημερολόγιο των Μάγιας

Μεγάλη απαρίθμηση των Μάγιας
.
.
. .

Haab:  

Tzolkin:  

Οι Μάγιας χρησιμοποιούσαν τρία ημερολόγια, όλα οργανωμένα σε ιεραρχημένους κύκλους διάφορου αριθμού ημερών. Η μεγάλη απαρίθμηση (Long Count) ήταν το κύριο ημερολόγιο για ιστορικούς λόγους. Το Haab ήταν το πολιτικό ημερολόγιο και το Tzolkin χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικούς σκοπούς. Όλα τα ημερολόγια των Μάγια βασίζονταν στην σε σειρά απαρίθμηση των ημερών χωρίς να λαμβάνουν μέριμνα για το συγχρονισμό του ημερολογίου με τον ήλιο ή τη σελήνη. Ωστόσο, η μεγάλη απαρίθμηση και το Haab περιείχαν κύκλους των 360 και 365 ημερών, αντίστοιχα, οι οποίοι είναι συγκρίσιμοι με το ηλιακό έτος. Βασιζόμενο μόνο στην αρίθμηση των ημερών, το ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης προσομοιάζει περισσότερο με το σύστημα των ιουλιανών ημερών. Επίσης, σε αντίθεση με τα σύγχρονα ημερολόγια, οι μέρες και οι κύκλοι αριθμούνται από το μηδέν, όχι από το ένα όπως τα περισσότερα άλλα ημερολόγια, πράγμα το οποίο διευκολύνει τους ημερολογιακούς υπολογισμούς.

Κύκλος περιλαμβάνει σύνολο
ημερών
Χρόνια
kin   1  
uinal 20 kin 20  
tun 18 uinal 360 0,986
katun 20 tun 7200 19,7
baktun 20 katun 144.000 394,3
pictun 20 baktun 2.880.000 7.885
calabtun 20 piktun 57.600.000 157.704
kinchiltun 20 calabtun 1.152.000.000 3.154.071
alautun 20 kinchiltun 23.040.000.000 63.081.429

Το ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης είναι οργανωμένο σε κύκλους όπως φαίνεται στο πίνακα στα δεξιά. Κάθε κύκλος του ανώτερου επιπέδου αποτελείται από 20 κύκλους του προηγούμενου μικρότερου κύκλου, με την εξαίρεση του tun, ο οποίος αποτελείται από 18 uinal των 20 ημερών το καθένα. Αυτό οδηγεί σε ένα tun των 360 ημερών που υπολείπεται κατά 5 περίπου ημέρες του ηλιακού έτους.

Οι Μάγια πίστευαν ότι στο τέλος κάθε pictun κύκλου (περίπου 7885 χρόνια)  ο κόσμος καταστρέφεται και επαναδημιουργείται. Πιστεύεται (με ανακούφιση) ότι ο τρέχον κύκλος δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 4772 με το γρηγοριανό ημερολόγιο.

Οι ημερομηνίες στο ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης γράφονται, κατά σύμβαση, ως:

baktun . katun . tun . uinal . kin

και έτσι μοιάζουν με τις σύγχρονες διευθύνσεις του δικτύου  (IP
addresses)!

Για πολιτικούς σκοπούς οι Μάγια χρησιμοποιούσαν το ημερολόγιο Haab στο οποίο το έτος ήταν χωρισμένο σε 18 επώνυμες περιόδους, των 20 ημερών εκάστη, ακολουθούμενες από πέντε μέρες (μέρες Uayeb) οι οποίες δεν ανήκαν σε καμιά περίοδο. Οι ημερομηνίες σε αυτό το ημερολόγιο γράφονταν σαν ένας αριθμός (0 μέχρι 19 για τις κανονικές περιόδους και 0 έως 4 για την περίοδο Uayeb ) ακολουθούμενες από το όνομα της περιόδου. Αυτό το ημερολόγιο δεν είχε σύστημα αρίθμησης των ετών, απλά, επαναλαμβανόταν με την συμπλήρωση ενός κύκλου 365 ημερών.

Η θρησκεία των Μάγια απαιτούσε τη χρήση του ημερολογίου Tzolkin, αποτελούμενο από 20 επώνυμες περιόδους των 13 ημερών. Αντίθετα από το ημερολόγιο  Haab, στο οποίο ο αριθμός της ημέρας αυξάνονταν μέχρι το τέλος της περιόδου, στο ημερολόγιο Tzolkin τα ονόματα και οι αριθμοί αυξάνονταν παράλληλα. Σε κάθε διαδοχική μέρα ο αριθμός της ημέρας αυξάνονταν κατά ένα, μηδενιζόμενος όταν έφτανε στο 13. Το ίδιο συνέβαινε με τον κύκλο των 20 ονομάτων. Επειδή, όμως, το 13 δεν διαιρεί το 20, απαιτούνται συνολικά 260 (=13Χ20) ημέρες πριν επαναληφθεί το ημερολόγιο. Όπως και στο ημερολόγιο Haab οι κύκλοι δεν αριθμούνται και κανείς δεν μπορεί, επομένως, να μετατρέψει μια ημερομηνία Tzolkin σε μια μοναδική ημερομηνία των άλλων ημερολογίων. Ο κύκλος των 260 ημερών αποτελούσε τη βάση των θρησκευτικών τελετουργιών των Μάγια και δεν είχε καμιά σχέση με
το ηλιακό έτος ή το σεληνιακό μήνα.

Οι Μάγια συχνά προσδιόριζαν τις ημερομηνίες χρησιμοποιώντας μαζί και τα δύο ημερολόγια, Haab και Tzolkin· οι ημερομηνίες με αυτή τη μορφή επαναλαμβάνονταν μόνο κάθε 52 ηλιακά χρόνια. 

Ημερολόγιο των Baha'i

Ημερομηνία: Kull-i-Shay: 
    Vαhid: 
Έτος: 
Μήνας: 
Ημέρα: 
Εβδομάδα:  

Το ημερολόγιο των Baha'i είναι ένα ηλιακό ημερολόγιο οργανωμένο ως μια ιεραρχία κύκλων με διάρκεια του καθενός 19 έτη. Οι ονομασίες των ημερών ακολουθούν ένα κύκλο 19 ημερών ο οποίος ονομάζεται μήνας, αν και καμιά σχέση δεν έχει με τις φάσεις της σελήνης. Δεκαεννέα κύκλοι αυτών των 19 ημερών – και με τα ίδια ονόματα – συνιστούν ένα έτος. Μεταξύ του 18ου και του 19ου μήνα παρεμβάλλεται μια περίοδος – η οποία δεν ανήκει σε κανένα μήνα – και η οποία έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών στα κανονικά έτη και πέντε στα δίσεκτα. Ο κανόνας για τα δίσεκτα έτη είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο του γρηγοροριανού ημερολογίου.

Το έτος αρχίζει την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου) και οι μέρες αρχίζουν το ηλιοβασίλεμα. Τα έτη έχουν το δικό τους κύκλο των 19 ονομάτων. Οι διαδοχικοί κύκλοι των 19 ετών αριθμούνται, με τον κύκλο 1 να αρχίζει την 21η Μαρτίου 1844. Οι κύκλοι των ετών, επίσης, χωρίζονται σε υπερκύκλους των 361 (= 19Χ19) ετών.

Σημείωση: Η θρησκευτική πίστη Baha'i [(αραβικά) = ο της δόξας ] ιδρύθηκε στο Ιράν στα μέσα του 19ου αι. μ.Χ. από τον Mirza Hoseyn 'Ali Nuri, ο οποίος είναι γνωστός ως Baha' Ullah (= δόξα του Θεού). Ακρογωνιαίος λίθος της πίστης Baha'i είναι η πεποίθηση ότι ο Baha' Ullah και ο προφήτης του Bab ήταν εκδηλώσεις του Θεού, ο οποίος στην ουσία του είναι ακατάληπτος. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι, επίσης, η πίστη στην ουσιαστική ενότητα όλων των θρησκειών και στην ενότητα της ανθρωπότητας. Το 2000 η πίστη αυτή αριθμούσε περίπου 7.000.000 οπαδούς σ' ολόκληρο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη κοινότητα Baha'i υπάρχει στην Ινδία με περίπου 2.000.000 πιστούς. (περισσότερα στην δικτυακή εγκυκλοπαίδεια Encarta και στο λήμμα Baha'i).

Ινδικό πολιτικό ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Ημέρα:

Το 1957 η ινδική Επιτροπή Αναμόρφωσης του Ημερολογίου υιοθέτησε το εθνικό ημερολόγιο της Ινδίας για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό το πολιτικό ημερολόγιο χρησιμοποιείται σήμερα σ' ολόκληρη την Ινδία, για τις ανάγκες τις δημόσιας διοίκησης, παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός θρησκευτικών ημερολογίων παραμένουν σε χρήση.

Το εθνικό ημερολόγιο της Ινδίας αποτελείται από 12 μήνες. Ο πρώτος μήνας (Caitra) έχει 30 ημέρες στα κανονικά και 31 στα δίσεκτα έτη. Στην συνέχει ακολουθούν 5 διαδοχικοί μήνες των 31 ημερών και στη συνέχεια 6 μήνες των 30 ημερών. Τα δίσεκτα χρόνια στο ινδικό ημερολόγιο είναι και δίσεκτα στο γρηγοριανό ημερολόγιο. Έτσι το δυο ημερολόγια έχουν την ίδια ακρίβεια και παραμένουν συγχρονισμένα.

Τα έτη στο ινδικό ημερολόγιο απαριθμούνται από την έναρξη της εποχής Saka, δηλαδή την εαρινή ισημερία της 22ας Μαρτίου του 79 μ.Χ. με το γρηγοριανό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο τέθηκε επίσημα σε χρήση την 1η του μήνα Caitra του έτους 1879 της εποχής Saka (22 Μαρτίου 1957).

Γαλλικό δημοκρατικό ημερολόγιο

Ημερομηνία: Έτος της Επανάστασης
Μήνας
Δεκάδα Ημέρα

Το γαλλικό δημοκρατικό ημερολόγιο υιοθετήθηκε με θέσπισμα της Συνέλευσης του Έθνους την 5η Οκτωβρίου 1793 (Γρηγοριανό ημερολόγιο) και  μπήκε σε τακτική χρήση μετά την 24η Νοεμβρίου 1793 (4η του μήνα Φριμαίρ του έτους ΙΙ). Οι ημερομηνίες που είχαν οριστεί παλιότερα σύμφωνα με αυτό το ημερολόγιο παρουσιάζουν συγχύσεις.
Επίσημα το δημοκρατικό ημερολόγιο καταργήθηκε με διάταγμα της Γερουσίας στις 22 Φρουκτιδόρ του έτους XII (9 Σεπτεμβρίου 1805) και επανήλθε σε ισχύ το Γρηγοριανό ημερολόγιο από τις 12 Νιβόζ του έτους XIV (1 Ιανουαρίου 1806). Το δημοκρατικό ημερολόγιο ξαναχρησιμοποιήθηκε, για σύντομο χρονικό διάστημα το 1871, κατά την περίοδο της Κομμούνας του Παρισιού.

Το δημοκρατικό ημερολόγιο αποτελούνταν από 12 μήνες των 30 ημερών, ακολουθούμενους από μια πενθήμερη ή εξαήμερη περίοδο εορταστικών αργιών. Οι μήνες ήταν ομαδοποιημένοι σε τέσσερις εποχές και τα ονόματα των τριών μηνών κάθε εποχής ομοιοκαταληκτούσαν. Η αρχή του ημερολογίου ορίσθηκε την 22α Σεπτεμβρίου 1792, την φθινοπωρινή ισημερία και μέρα ίδρυσης της Πρώτης Δημοκρατίας. Αυτή η μέρα ορίσθηκε να είναι η πρώτη μέρα του μήνα Βεντεμιαίρ του έτους Ι της Δημοκρατίας. Τα επόμενα έτη άρχιζαν την ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας του Σεπτεμβρίου όπως αυτή υπολογίζονταν για το μεσημβρινό του Παρισιού. Οι ημέρες άρχιζαν το πραγματικό ηλιακό μεσονύχτιο. Κατά πόσο οι συμπληρωματικές μέρες στο τέλος του έτους ήταν πέντε ή έξι εξαρτιόνταν από την πραγματική ημερομηνία της ισημερίας. Σαν αποτέλεσμα, δεν υπήρχε κανόνας για τα δίσεκτα χρόνια· ένα έτος 366 ημερών δεν εμφανιζόταν με μια κανονική αλληλοδιαδοχή, αλλά, αντί γι αυτό, προέκυπτε από τους υπολογισμούς των αστρονόμων. Όμως, το δημοκρατικό ημερολόγιο ήταν ιδανικά ευθυγραμμισμένο με τις εποχές. Ως ένα καθαρά ηλιακό ημερολόγιο, δεν γινόταν καμιά προσπάθεια να συγχρονιστούν οι μήνες με τις φάσεις της σελήνης.

Στο δημοκρατικό ημερολόγιο δεν ίσχυε η διαίρεση του χρόνου σε εβδομάδες. Κάθε μήνας χωριζόταν σε τρεις δεκάδες, με την τελευταία μέρα κάθε δεκάδας να είναι αργία. Οι ονομασίες των ημερών παράγονταν από την αριθμητική τους θέση στη δεκάδα. Οι ημέρες του συμπληρωματικού εορταστικού πενθημέρου, ή εξαήμερου, είχαν δικά τους ονόματα, σχετιζόμενα με τα ιδανικά και το πνεύμα της Δημοκρατίας. Η τελευταία, η ημέρα της Επανάστασης, υπήρχε μόνο στα έτη των 366 ημερών.

Το αρχικό θέσπισμα το οποίο καθιέρωσε το δημοκρατικό ημερολόγιο περιείχε μιαν αντίφαση: όριζε ότι το έτος άρχιζε την ημέρα της πραγματικής φθινοπωρινής ισημερίας στο Παρίσι, αλλά, επιπλέον, επέβαλλε σε ένα κύκλο τεσσάρων ετών το τέταρτο έτος να τελειώνει με την ημέρα της Επανάστασης και επομένως να περιλαμβάνει 366 ημέρες. Αυτές οι δύο απαιτήσεις είναι ασύμβατες επειδή τα δίσεκτα έτη τα οριζόμενα από την ισημερία δεν προκύπτουν με κανονική τετραετή επαναληπτικότητα. Αυτό το πρόβλημα εντοπίστηκε σύντομα μετά τη θέση σε ισχύ του ημερολογίου, αλλά πέρασαν πέντε χρόνια πριν εκδηλωθεί η πρώτη ασυμφωνία η οποία και ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε. Εμείς, στις σελίδες αυτές, θεωρούμε ότι ο κανόνας των ισημεριών υπερισχύει.

Ημερολόγιο κατά ISO-8601

Ημέρα της εβδομάδας
του έτους

Ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (International Standards Organisation) έκδωσε το πρότυπο ISO 8601, το 1988 ,σε αντικατάσταση του προηγούμενου ISO 2015.

Το κύριο μέρος του προτύπου αναφέρεται στην αναπαράσταση του Γρηγοριανού ημερολογίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συνιστώμενη μορφή «ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ» η οποία είναι σαφής, ανεξάρτητη από πολιτισμικές συνήθειες και μπορεί να ταξινομηθεί αλφαριθμητικά χωρίς να απαιτηθεί αναδιευθέτηση. Επιπρόσθετα, το ίδιο πρότυπο ορίζει την «ημερολογιακή εβδομάδα». Η πρώτη ημερολογιακή εβδομάδα του έτους, η εβδομάδα 1, είναι αυτή που περιλαμβάνει την πρώτη Πέμπτη του έτους. Η τελευταία εβδομάδα, η εβδομάδα 52 ή 53, είναι αυτή που περιλαμβάνει την 28η Δεκεμβρίου.

Η κατά ISO 8601 ημερομηνία της μορφής «έτος - εβδομάδα -ημέρα_εβδομάδας», γράφεται με ένα "W" που δηλώνει τον αριθμό της εβδομάδας: π.χ., η 29η Φεβρουαρίου 2000 γράφεται ως 2000-02-29, στην μορφή «έτος-μήνας-ημέρα», και 2000-W09-2, στην μορφή "έτος-εβδομάδα-ημέρα_εβδομάδας». Τα ενωτικά μπορούν να παραληφθούν, καθώς και η ημέρα της εβδομάδας αν δεν είναι απαραίτητη, π.χ., 2000W09 ή 00W09 δηλώνει την 9η εβδομάδα του έτους 2000.

Ημέρα του έτους

Το ISO 8601 επιτρέπει, επίσης, την αναπαράσταση της ημερομηνίας με τη μορφή «ΕΕΕΕ-ΗΗΗ». Δηλαδή, μόνο με το έτος και τον αύξοντα αριθμό της ημέρας: π.χ., 2000-060 για την 29η Φεβρουαρίου 2000. Τα ψηφία που λείπουν αντικαθίστανται πάντοτε με μηδέν, αλλά το ενωτικό (υφέν) μπορεί να παραληφθεί.

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε το ISO 8601 από την ιστοσελίδα του ISO. Για να διαβάσετε αυτό το αρχείο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα ανάγνωσης Adobe Acrobat Reader ή να το κατεβάσετε από τον αντίστοιχο δικτυακό χώρο.

Ημερολόγιο του Unix

Χρόνος Unix:

Η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Unix ξεκίνησε στα εργαστήρια της Bell το 1969, από τον Dennis Ritchie και τον Ken Thompson. Το Unix υιοθέτησε  τη συνθήκη όλες οι εσωτερικές χρονολογικές τιμές (όπως χρόνος δημιουργίας αρχείου κτλ..) να διατηρούνται με τη μορφή του Διεθνούς Χρόνου (Universal Time). Επίσης, η εσωτερική μορφή αναπαράστασης του χρόνου, επιλέχθηκε να είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων που πέρασαν από το Διεθνή Χρόνο 00.00 της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970 με το γρηγοριανό ημερολόγιο (ιουλιανή ήμερά 2.440.587,5).

Το ημερολόγιο του Excel

Αύξοντας αριθμός ημέρας στο
Excel:

Οι υπολογισμοί σε φύλλα δεδομένων συχνά απαιτούν να γίνονται αριθμητικές πράξεις με ημερομηνίες. Όταν η Microsoft δημιούργησε το Excel για τα Windows, όρισε τις ημέρες και την ώρα σαν αύξουσες αριθμητικές τιμές, εκφράζοντας τις ημερομηνίες και το χρόνο ως τον αριθμό των ημερών που διέρρευσε από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1900· ο χρόνος εκφραζόταν σαν κλάσμα της ημέρας. Όμως, το ημερολόγιο αυτό της Microsoft περιέχει ένα σφάλμα: το έτος 1900 θεωρήθηκε από τους προγραμματιστές της εταιρείας, σε αντίθεση με ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, ότι δεν είναι δίσεκτο. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι, ότι όλοι οι υπολογισμοί με ημερομηνίες που αρχίζουν τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του 1900 και λήγουν σε επόμενους μήνες, εμπεριέχουν αυτό το σφάλμα.

Σημείωση: Το σφάλμα αυτό, αν και εντοπίστηκε έγκαιρα, δεν διορθώθηκε – για λόγους που μόνο η Microsoft ξέρει – και παραμένει μέχρι σήμερα: εάν έχετε το Excel εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μορφοποιήστε το περιεχόμενο ενός κελιού ως «ημερομηνία» και πληκτρολογήστε "60" μέσα σε αυτό, θα εμφανιστεί «29-Φεβ-1900». Όμως, το έτος 1900 δεν είναι δίσεκτο σύμφωνα με τους κανόνες του Γρηγοριανού ημερολογίου!

Στην έκδοση του Excel  για προσωπικούς υπολογιστές, ο επιτρεπτός αριθμός ημερών πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 1 (1 Ιανουαρίου 1900) και 2.958.465 (31 Δεκεμβρίου 9999).

Macintosh
Αριθμός ημέρας Excel:

Η έκδοση του Excel για Macintosh χρησιμοποιεί ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο αρίθμησης των ημερών, με την απαρίθμηση των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1904. Επίσης η αρίθμηση των ημερών αρχίζει από το μηδέν και όχι από το ένα· δηλαδή, στα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1904 αντιστοιχεί τιμή 0,0.