Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης

Όλα τα πολιτιστικά επιτεύγματα θα ήταν ανύπαρκτα, χωρίς την ικανότητα του ανθρώπου να μετρά και να συγκρίνει· χωρίς δηλαδή τη χρήση μονάδων μέτρησης για κάθε τι που θα μπορούσε μεριστεί. Στα παλιότερα χρόνια, μάλιστα, οι μονάδες μέτρησης ήταν πάρα πολλές. Σχεδόν κάθε χρήση, κάθε υλικό, κάθε επάγγελμα είχε τους δικούς του μετρητικούς κανόνες και τις αντίστοιχες μονάδες. Μόνο μετά τη γέννηση του μετρικού συστήματος, όχι τυχαία μετά τη Γαλλική Επανάσταση, άρχισε να περιορίζεται το τεράστιο πλήθος των ιδιόμορφων μονάδων μέτρησης και να απλοποιείται η μετρητική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, ένα σχετικά μεγάλο πλήθος μονάδων μέτρησης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα. Οι λόγοι γι αυτό είναι είτε εθνοκεντρικοί (π.χ. το αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων), είτε, απλά, η δύναμη της συνήθειας. Στην χώρα μας, σήμερα, έχει σχεδόν πλήρως επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Ειδικές μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδοσιακά επαγγέλματα – σ’ όσα έχουν απομείνει – καθώς και σε ιδιωματικές ή στερεότυπες εκφράσεις ή γλωσσικά απολιθώματα. Το λεξικό που ακολουθεί καταγράφει, με συντομία, τις διάφορες μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν – και χρησιμοποιούνται ακόμη – στον ελλαδικό χώρο. Οι καταγραφές αυτές προέρχονται από το προσωπικό μου αρχείο, το οποίο πιστεύω σύντομα να βρει το δρόμο για το τυπογραφείο.

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα από το ακόλουθο αλφαβητικό ευρετήριο.

Οι ιστοσελίδες εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες μονάδες. Αν έχετε να προτείνετε κάποια νέα μονάδα (μόνο ελληνικές μονάδες μέτρησης) ή να κάνετε κάποιο σχόλιο ή διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε με.

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω