Εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

Οι κάτοχοι θεωρημένης πολυτεκνικής κάρτας έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους.