Κ

καντάρι, το Μονάδα βάρους ίση με 44 οκάδες.
κανταριά, η Βάρος πράγματος που είναι ίσο με ένα καντάρι.
καράτι, το Μονάδα μέτρησης βάρους πολύτιμων λίθων ίση με 0,2 γραμμάρια.Μονάδα αναλογίας καθαρού χρυσού εντός κραμάτων. Ο απόλυτα καθαρός χρυσός αντιστοιχεί σε 24 καράτια.
κάρτο, το Το τέταρτο κάποιας ποσότητας.

[Χανιά] Μονάδα μέτρησης και ογκομετρικό δοχείο μέτρησης υγρών, αντιστοιχεί σε 2,5 οκάδες.

καρτούτσο, το [Νάξος] Μονάδα μέτρησης λαδιού.
καυκί, το [Αιγαίο] Ογκομετρικό δοχείο και μονάδα μέτρησης σιτηρών, το μισό του κοιλού.

[Χανιά] Μονάδα αποτίμησης κοπαδιών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ένα καυκί αντιστοιχούσε σε 20 ζώα.

κεντηνάρι, το [Βυζάντιο] Μονάδα βάρους· αντιστοιχούσε σε 100 λίτρες, δηλαδή 32 1/2 χιλιόγραμμα περίπου.
κεράτιο, το [Κύπρος] Μονάδα μέτρησης βάρους νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων.
κιλό, το Μέτρο βάρους ή μάζας ίσο με ένα χιλιόγραμμο.
κλειδί, το [ναυτική ορολογία] Τεμάχιο αλυσίδας μήκους 15 οργιών.
κοιλό, το Ογκομετρικό δοχείο και μονάδα μέτρησης δημητριακών που ποίκιλε από τόπο σε τόπο. Στην Ελλάδα τα κοιλά είχαν χωρητικότητα 24 οκάδων.
κόκκος, ο Μονάδα μέτρησης βάρους νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων.
κόρος, ο [ναυτιλία] Μετρική μονάδα της χωρητικότητας των πλοίων, κυρίως των εμπορικών και των φορτηγών, η οποία ισοδυναμεί με 100 κυβικά πόδια, δηλαδή με 2,83 κυβικά μέτρα.

κόρος ή τονελάδα: βάρος 1000 χιλιόγραμμων.

κοτύλη, η [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] Μονάδα χωρητικότητας υγρών και ξηρών ισοδύναμη με 0,27 λίτρα.
κουρούπι, το [Χανιά] Ογκομετρικό δοχείο και μονάδα μέτρησης υγρών, ισοδυναμεί με 5 οκάδες περίπου.
κοχλιάριο, το Μικρό ελληνορωμαϊκό μέτρο χωρητικότητας για χρήση στη δοσολογία φαρμάκων. Προφανώς, αντίστοιχο με το σημερινό «κουταλάκι».
κρασομίστατο, το Ογκομετρικό δοχείο και μονάδα μέτρησης χωρητικότητας κρασιού, βλ. μίστατο.
κύαθος, ο [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] Μικρό μέτρο χωρητικότητας, κυρίως για δοσολογία φαρμάκων· είναι ίσος με το 1/864 του μετρητού, το 1/72 του χοός, το 1/12 του ξυστού, το 1/6 της κοτύλης και το μισό του οξύβαρου.
κυψέλη, η [Αχαΐα] Μονάδα χωρητικότητας δημητριακών, ισοδύναμη με ένα ντενεκέ (π.χ. στάρι).