Συστήματα και μονάδες μέτρησης

Το Διεθνές Μετρικό Σύστημα (SI) στην Ελλάδα

Η επιθυμία πολλών Ευρωπαίων επιστημών για την δημιουργία ενός νέου ενιαίου και πιο ομοιόμορφου μετρητικού συστήματος βρήκε διέξοδο κατά την διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Ο ίδιος ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο δέκατος έκτος (XVI) πρότεινε την δημιουργία ενός δεκαδικού μετρητικού συστήματος.
Γνωρίζοντας ότι το νέο αυτό μετρητικό σύστημα θα έπρεπε να βασίζεται σε γήινη μέτρηση, ο Gabriel Mouton πρότεινε το 1670 ένα δεκαδικό μετρητικό σύστημα, το οποίο θα βασιζόταν στο μήκος ενός λεπτού του τόξου του μεσημβρινού ενώ τo 1671 o Jean Picard, γάλλος αστρονόμος, πρότεινε μια μονάδα μήκους βασιζόμενη στο εκκρεμές,. Παρόλα αυτά θα έπρεπε να περάσει ένας αιώνας μέχρι την δημιουργία του μετρικού συστήματος.

Σύμβολα και μονάδες στα τεχνικά κείμενα

Τα σύμβολα και οι μονάδες αποτελούν το πιο σημαντικό τμήμα των τεχνικών κειμένων. Η σωστή χρήση των συμβόλων και των μονάδων μέτρησης βελτιώνει όχι μόνο την αισθητική του κειμένου, αλλά είναι κι απαραίτητη για την σαφήνεια και την ακρίβεια του περιεχομένου.

Ελληνικά μέτρα και σταθμά

Στην χώρα μας, σήμερα, έχει σχεδόν πλήρως επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Ειδικές μονάδες μέτρησης, εκτός των τεχνικών επαγγελμάτων, χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδοσιακά επαγγέλματα – σ’ όσα έχουν απομείνει – καθώς και σε ιδιωματικές ή στερεότυπες εκφράσεις ή γλωσσικά απολιθώματα. Το λεξικό που ακολουθεί καταγράφει, με συντομία, τις διάφορες μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν – και χρησιμοποιούνται ακόμη – στον ελλαδικό χώρο.