Συνταξιούχοι ναυτικοί

Με τη διάταξη του άρθ.8 του Ν.2987/02 (ΦΕΚ.27-Α/21-2-2002), οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι ναυτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και έχουν ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν, μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους, δικαιούνται να επαναλάβουν το ναυτικό επάγγελμα σε πλοία ανεξαρτήτων σημαίας, χωρίς αναστολή της καταβολης της σύνταξής τους.