Άρκτος Μικρά – Ursa Minor

Άρκτος Μικρά [Ursa Minor [Ursae Minoris], UMi]UMi-visibility

Έκταση: 56, 256°° | Θέση: Β, Αειφανής | Παρατήρηση: πάντοτε

Αριθμός άστρων [Μ≤ 6,5]: 39 | Ορατότητα: 90°Β – 0°Ν

Κύριοι αστέρες: ~Πολικός [α, 1,9-2,1~4d], Κοτσάμπ40 [β, 2,1], Φερκάδ [γ, 3]

Χαρακτηριστικά μήκη: Πολικός-Κοτσάμπ ~ 16,5°UMi

Γειτονικοί αστερισμοί: Αναφορά [Πολικός, Κοτσάμπ: 12Ω]

2‡[2,4]39°: Δράκων [Εταμίν, 2,2] | 3Ω‡[1,6]27°: Κηφεύς [Αλντεραμίν, 2,5] | 4,5Ω‡[1,8]30°: Κασσιόπη [Καφ, 2,3] | 10,5Ω‡[18]29°: Μεγάλη Άρκτος [Ντουμπέ, 2].

Ευθύγραμμοι αστροδείκτες: Κοτσάμπ – Φερκάδ – ηDra – πHer

Γενικές πληροφορίες: Αειφανής αστερισμός, με τον Πολικό αστέρα να βρίσκεται πολύ κοντά, πρακτικά πάνω, στον Βόρειο Ουράνιο Πόλο. Ο αστερισμός ήταν γνωστός στην αρχαιότητα με διάφορα ονόματα [Άρκτος, Άμαξα, Ελίκη, Κυνόσουρα, Φοινίκη κλπ.] και χρησιμοποιούνταν ως οδηγός από τους ναυτικούς.