Άρκτος Μεγάλη – Ursa Major

ΑΡΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ [Ursa Major [Ursae Majoris], UMa]UMa-Visibility

Έκταση: 3, 1280°° | Θέση: Β, Αειφανής | Παρατήρηση: τέλη Μαρτ.

Αριθμός άστρων (Μ≤6,5): 209 | Ορατότητα: 90°Β – 16°Ν

Κύριοι αστέρες: Ντουμπέ27 [α, 1,2], Μέρακ [β, 2,3], Φαντ [γ, 2,4], Μεγκρέζ [δ, 3,3], Αλιόθ32 [ε, 1,8], Μιζάρ [ζ, 2,2], Αλκάιντ34 [η, 1,9], Ταλιθά [ι, 3,1], Τάνια Βόρειος [λ, 3,5], Τάνια Νότιος [μ, 3,1], Αλούλα Βόρειος [ν, 3,5], Αλούλα Νότιος [ξ, 3,8], Μουσκίντα [ο, 3,4]UMa

Χαρακτηριστικά μήκη: Ντουμπέ – Μέρακ ~ 5,5° | Ντουμπέ – Αλιόθ ~ 15° | Ντουμπέ – Αλκάιντ ~26°

Γειτονικοί αστερισμοί: Αναφορά [Ντουμπέ, Αλκάιντ: 6Ω]

2Ω‡[1,2]32°: Λύγξ [αLyn, 3,1] | 3Ω‡[1]27°: Λέων Μικρός [46, 3,8] | 3,5Ω‡[1,6]41°: Λέων [Ζώσμα, 2,6] | 5Ω‡[1,1]29°: Κύνες Θηρευτικοί [Καρδία Καρόλου, 2,5] | 6Ω‡[1,5]39°: Βοώτης [Σεγίνος, 3] | 7,5Ω‡[1,4]36°: Δράκων [ηDra, 2,7] | 9Ω‡[1,1]29°: Άρκτος Μικρή [Πολικός, 2].

Ευθύγραμμοι αστροδείκτες:

Ντουμπέ-Αλιόθ-Αλκάιντ | Ντουμπέ-Μεγκρέζ Ιζάρ [εBoo] | Ντουμπέ-Μιζάρ Νεκάρ [βBoo] | Αλκάιντ-Πολικός 0,5Χ εCas

Γενικές πληροφορίες: Ο πιο γνωστός αστερισμός με χαρακτηριστικό σχήμα κατσαρόλας [ή αρότρου, ή άμαξας], που το σχηματίζουν 7 φωτεινά αστέρια του. Η Μεγάλη Άρκτος είναι ένας από τους αρχαιότερους αστερισμούς, ουράνια απόδειξη της κοινής ρίζας της ανθρωπότητας, αφού με ονομασία σχετική με Αρκούδα είναι γνωστός σχεδόν σ’ όλους του λαούς του κόσμου. [περισσότερα: https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_Άρκτος]

Ενδιαφέροντα στον αστερισμό: Ο Μιζάρ [2,2] διαθέτει έναν σχετικά αμυδρό συνοδό τον Αλκόρ [4], σε απόσταση 12′. Ο Αλκόρ ονομάζεται επίσης και Δοκιμή, επειδή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας.

Ο αστέρας 47 UMa [Ντουμπέ-Μεράκ ], με μέγεθος 5,1, απέχει 45,93 ly και αποτελεί ένα από τα πρώτα εξωηλιακά πλανητικά συστήματα που ανακαλύφθηκαν, καθώς ανακαλύφθηκε το 1996.

Ο Μεσιέ 81 (Μ81) γνωστός και ως NGC 3031 ή γαλαξίας του Μπόντε είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας σε απόσταση 12 MLy. Έχει ευδιάκριτους βραχίονες και μέγεθος 6,9. Εντοπίζεται αντιδιαμετρικά του Φαντ [γUMa] σε σχέση με τον Ντουμπέ [Φαντ-Ντουμπέ ].