Ο

οκά, η Μονάδα βάρους στερεών και υγρών. Η οκά υποδιαιρείται σε 400 δράμια. 1 οκά = 1282 γραμμάρια.
οξύβαφον, το [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] πολύ μικρή μονάδα μέτρησης χωρητικότητας την οποία χρησιμοποιούσαν οι γιατροί στις δοσολογίες τους.
οργυιά, η

οργιά, η

Μέτρο μήκους ίσο με το μήκος και των δυο χεριών απλωμένων οριζόντια (από άκρη σε άκρη των δακτύλων), περίπου 1,85 μέτρα.

[ναυτική ορολογία] αγγλική μονάδα μήκους για μέτρηση ειδικά του βάθους του νερού, ίση με 1,829 μέτρα.

ουγκιά, η

ουγγιά, η

[Αγγλοσαξονικές χώρες] Μονάδα βάρους, το 1/16 της λίμπρας, ίση με 28,34 γραμμάρια.