Λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης σε πολύτεκνους με έξι (6) παιδιά και άνω για τη μεταφορά μόνο των μελών της οικογένειας. [άρθ.7 Ν.2801/2000]