Πολυθεσία Πολυτέκνων

Οι πολύτεκνοι μπορούν να έχουν δύο θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές τους δεν θα ξεπερνούν τα 3/5 των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή τα 4/5 για όσους έχουν πέντε παιδιά και άνω. [Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών (αποδοχές Προέδρου Αρείου Πάγου) ανέρχεται (για το 2007) στα 6.422,81€]

[Άρθρο 1 παρ.3.δ του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ65Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.1400/1983 (ΦΕΚ156Α) και Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/12/9/22880 της 22.9/29.9.1989 (ΦΕΚ728Β) “Προσδιορισμός της έννοιας των καθαρών απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων κτλ.” .]