Βρείτε τον Λέοντα, μετρήστε τη Φωτορύπανση

Μαζί με πολλά άλλα πράγματα που η χρησιμότητά τους ήταν στο παρελθόν προφανής, χάσαμε και τα άστρα και τους αστερισμούς τη νύχτα…