Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα Γενικές απαιτήσεις Η ασφαλής χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ασφάλεια κατά την εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προϋποθέτει: Τη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μόνο από εξειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους για αυτό το σκοπό τεχνικούς (αδειούχους ηλεκτρολόγους). Το σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κατάλληλες,...

Ηλεκτρικά Ατυχήματα

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρικά ατυχήματα στην Ελλάδα Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας. Στη χώρα μας, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο το 1950 ήταν 88 kWh. Σήμερα, η αντίστοιχη κατανάλωση πλησιάζει τις 4000 kWh. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτος ο...