Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ηλεκτρικά Ατυχήματα

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρικά ατυχήματα στην Ελλάδα Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας. Στη χώρα μας, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο το 1950 ήταν 88 kWh. Σήμερα, η αντίστοιχη κατανάλωση πλησιάζει τις 4000 kWh. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτος ο...