Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Προσωποκράτηση

Οι πολύτεκνοι που έχουν την επιμέλεια ή την υποχρέωση διατροφής των παιδιών τους δεν προσωποκρατούνται. [άρθ.4 Ν.1867/1989]