Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Παιδικοί Σταθμοί

Τα παιδιά των πολύτεκνων εργαζόμενων μητέρων εισάγονται κατά προτεραιότητα στους κρατικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται ή πληρώνουν μειωμένα τροφεία, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.