Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ατέλειες πολυτέκνων

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης και γάμου, που αφορούν πολύτεκνους, χορηγούνται ατελώς.

Οι πάσης φύσεως θεωρήσεις εγγράφων από την Αστυνομία ή τις άλλες δημόσιες αρχές, γίνονται ατελώς για τους πολύτεκνους [άρθ. 2 Ν.1910/1944]