Ξ

Ξαμουδοχώριον, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Ξαμουδοχωρίου δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Ξενιάκος, ο οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Ξενιάκου δ.δ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Ξερά Ξύλα, τα οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Ξεροκαμπιάς, ο οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Ξερόκαμπος, ο οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Ξερόκαμπος, ο οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Ξερόκαμπος, ο οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Ξηροκάμπιον, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Ξηρόκαμπος, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ξηρόκαμπος, ο οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ξηρόκαμπος, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Ξηρόκαμπος, ο οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ξηρολιά, η οικ., δ. Γοργολαΐνη, ν.α. Ηρακλείου.

Ξηρολίμνη, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Ξηρολίμνη, η οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Ξηρόν Χωρίον, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ξηροστέρνιον, το οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Ξηροστερνίου δ.δ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Ξιδά δ.δ., βλ. Λυττού δ.δ. .

Ξιδάς, ο, βλ. Λυττός .