Β

Βαγί, το οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βαγιονιά, η οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βαγιονιάς δ.δ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βαθειανός Κάμπος, ο οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Βάθη, η οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Βάθης δ.δ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Βαθιακόν, το οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Βαθύ, το οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βαθύπετρο, το οικ., δ. Αρχανών, ν.α. Ηρακλείου.

Βαϊνιά, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Βακιώται, οι οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Βαλής, ο οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βάλτος, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βαμβακάδες, οι οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Βαμβακόπουλον, το οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Βαμβακοπούλου δ.δ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Βάμος, ο οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Βάμου δ.δ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Βάμου δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Βάμος, ο]

Βαρδιανά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Βαρύπετρον, το οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Βαρύπετρου δ.δ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Βασιλείαι, αι οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλειών δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλιανά, τα οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βασιλικά Ανώγεια, τα οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλική, η οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλική, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Βασιλικής δ.δ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλικών Ανωγείων δ.δ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βασιλόπουλον, το οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βασιλοπούλου δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βατόλακκος, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Βατολάκκου δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Βάτος, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Βάτος, ο οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Βατουδιάρης, ο οικ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Βατσιανά, τα οικ., κ. Γαύδου, ν.α. Χανίων.

Βαφέ δ.δ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Βαφές, ο οικ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Βαχός, ο οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Βαχού δ.δ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Βεδέροι, οι οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Βελονάδον, το οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Βελούλιον, το οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Βενεράτον, το οικ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Βενεράτου δ.δ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου.

Βενίον, το οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Βένιον, το οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βενίου δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Βεργιανά, τα οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιάννου δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Άνω Βιάννος, η]

Βίγλα, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Βιζάριον, το οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιζαρίου δ.δ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιλανδρέδον, το οικ., δ. Λαππαίων, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιλανδρέδου δ.δ., δ. Λαππαίων, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιολί Χαράκι, το οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Βιρανεπισκοπή, η οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βισταγή, η οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βισταγής δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βλάτος, το οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Βλάτους δ.δ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Βλαχερωνίτισσα, η οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Βλαχερωνιτίσσης δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Βλάχηδες, οι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βλαχιανά, τα οικ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου.

Βλιθιάς, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Βλιχάδια, τα οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βλυχάδα, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βλυχιά, η οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Βοθιανών δ.δ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Βόνη, η οικ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Βόνης δ.δ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Βοριάς, ο οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Βορίζια, τα οικ., δ. Ζαρού, ν.α. Ηρακλείου.

Βοριζίων δ.δ., δ. Ζαρού, ν.α. Ηρακλείου.

Βορίον, το οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Βορός, ο οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Βορρός, ο οικ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Βούβαι, αι οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βουβάς, ο οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Βουβών δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Βουκολιαί, αι οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Βουκολιών δ.δ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Βουκολιών δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Βουκολιαί, αι]

Βουλγάρω δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Βουλγάρω, το οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Βουλισμένη, η οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βουλισμένης δ.δ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βουρβουλίτης, ο οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Βουτά δ.δ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Βούται, αι οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Βουτάς, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Βουτών δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Βρασκάς, ο οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Βραχάσιον, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βραχασίου δ.δ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βραχόκηπος, ο οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Βριτομάρτις, η οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Βρουχά δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βρουχάς, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βρυονήσι, το (νησίδα) οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Βρύσαι, αι οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Βρύσαι, αι οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βρύσαι, αι οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Βρύσαι, αι οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βρύσες, οι οικ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Βρυσίδιον, το οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Βρυσών δ.δ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Βρυσών δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βρυσών Αποκορρώνου δ.δ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Βρυσών Κυδωνίας δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Βωλεώνες, οι οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βωλεώνων δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Βώροι, οι οικ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Βώρων δ.δ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.