Θ

Θεοδώρα, η οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Θεοδώρας δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Θεοδωριανά, τα οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Θεολόγος, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Θέρισον, το οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Θερίσου δ.δ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Θερίσου δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Βαμβακόπουλον, το]

Θραψανόν, το οικ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Θραψανού δ.δ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Θραψανού δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Θραψανόν, το]

Θρόνος, ο οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Θρόνου δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Θρυπτή, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Θυμιά, η οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Θωμαδιανόν, το οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.