Τ

Τάπαι, αι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ταυρωνίτης, ο οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Ταυρωνίτου δ.δ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Τεμένια, τα οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Τεμενίων δ.δ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Τεμένους δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Προφήτης Ηλίας, ο]

Τέρτσα, τα οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Τεφέλιον, το οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Τεφελίου δ.δ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Τζανιανά, τα οικ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου.

Τζαννακιανά, τα οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Τζερμιάδον, το οικ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου. [έδρ.δ.]

Τζερμιάδου δ.δ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου.

Τζίγκουνα, η οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τζίγκουνας, ο οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Τζιτζιφέ δ.δ., δ. Φρε, ν.α. Χανίων.

Τζιτζιφές, ο οικ., δ. Φρε, ν.α. Χανίων.

Τζιτζιφιά, η οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Τίμιος Σταυρός, ο οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τοίχος, ο οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τοπλού, το οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Τοπόλια, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Τοπολίων δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Τουρλωτή, η οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τουρλωτή, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Τουρλωτής δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Τράφος, η (νησίδα) οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Τράχηλος, ο οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Τραχινιάκος, ο οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Τρεις Εκκλησιές, οι οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Τρία Μοναστήρια, τα οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Τριαλώνια, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Τριόπετρα, η οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Τρυπητά, τα οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Τρυπητός, ο οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Τσαγκαράκιον, το οικ., δ. Τεμένους, ν.α. Ηρακλείου.

Τσακίστρα, η οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Τσαμάντης, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Τσαμπίον, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Τσαχιανά, τα οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Τσιβαράς, ο οικ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Τσικαλαριά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Τσικαλαριά, τα οικ., δ. Σούδας, ν.α. Χανίων.

Τσικαλαριών δ.δ., δ. Σούδας, ν.α. Χανίων.

Τσικκαλαριά, τα οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Τσισκιανά, τα οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Τσουρουνιανά, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Τσούτσουρος, ο οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τύλισος, η οικ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Τυλίσου δ.δ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου.

Τυλίσου δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Τύλισος, η]

Τυμπάκιον, το οικ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Τυμπακίου δ.δ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Τυμπακίου δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Τυμπάκιον, το]