Σ

Σαϊτούραι, αι οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Σαϊτουρών δ.δ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Σακτούρια, τα οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σακτουρίων δ.δ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σαμπά δ.δ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Σαμπάς, ο οικ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Σαμωνάς, ο οικ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Σανδάλιον, το οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σαρακήνα, η οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σαρακήνας δ.δ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σαραντάπηχος, ο οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σάρχος, ο οικ., δ. Κρουσώνα, ν.α. Ηρακλείου.

Σάρχου δ.δ., δ. Κρουσώνα, ν.α. Ηρακλείου.

Σάσαλος, ο οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Σασάλου δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Σάτα, η οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Σγουροκεφάλιον, το οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Σγουροκεφαλίου δ.δ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Σελάκανον, το οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Σεληνάρι, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Σελινιώτικος Γύρος, ο οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Σέλλαι, αι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Σελλία, τα οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Σελλία, τα οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Σέλλια, τα οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Σελλίον, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σελλίου δ.δ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σελλίων δ.δ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Σελλίων δ.δ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Σέμελη, η οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σέμπρωνα δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Σέμπρωνας, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Σηρικάριον, το οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Σηρικαρίου δ.δ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Σητεία, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου. [έδρ.δ.]

Σητείας δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σητείας δ., ν.α. Λασιθίου. [έδρ. Σητεία, η]

Σίβα δ.δ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σίβα, η οικ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου.

Σίβας δ.δ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου.

Σίβας, ο οικ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σιβρίτου δ., ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ. Αγία Φωτεινή, η]

Σίλαμος, ο οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σινάπιον, το οικ., δ. Παλιανής, ν.α. Ηρακλείου.

Σινενιανά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Σιρίλιον, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Σιριλίου δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Σιριπιδιανά, τα οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σίσαι, αι οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σίσαρχα, τα οικ., δ. Ανωγείων, ν.α. Ρεθύμνης.

Σίσιον, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Σισών δ.δ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σίτανος, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σκαλάνιον, το οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκαλανίου δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκαλέτα, η οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκαλωτή, η οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Σκαλωτής δ.δ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Σκάφη, η οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Σκάφης δ.δ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Σκαφιδαράς, ο οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκαφίδια, τα οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκαφιώται, οι οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Σκεπαστή, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκεπαστής δ.δ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκινέ δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Σκινές, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Σκινιά δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Σκινιά δ.δ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκινιάς, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Σκινιάς, ο οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκλαβεροχώριον, το οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σκλάβοι, οι οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Σκλαβοπούλα, η οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σκλαβοπούλας δ.δ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σκονίζον, το οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Σκόπελα, τα οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Σκοπή, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σκοπής δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σκορδίλον, το οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκορδίλον, το οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σκοτεινόν, το οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Σκουλούφια, τα οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκουλουφίων δ.δ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σκούρβουλα, τα οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Σκουρβούλων δ.δ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Σμάριον, το οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σμαρίου δ.δ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Σοκαρά δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Σοκαράς, ο οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Σολοχιανά, τα οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σούβλος, ο οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Σούγια, η οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Σούγιας δ.δ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Σούδα, η οικ., δ. Σούδας, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Σούδα, η οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Σούδα, η (νησίδα) οικ., δ. Σούδας, ν.α. Χανίων.

Σούδας δ.δ., δ. Σούδας, ν.α. Χανίων.

Σούδας δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Σούδα, η]

Σούρη, η οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Σπανιάκος, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σπηλιά, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Σπήλια, τα οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σπηλιάρια, τα οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Σπηλιάς δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Σπήλιον, το οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ.δ.]

Σπηλίου δ.δ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σπίνα, η οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Στάβιαι, αι οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Σταβιών δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Σταλίς, η οικ., δ. Μαλίων, ν.α. Ηρακλείου.

Σταλός, ο οικ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων.

Σταλού δ.δ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων.

Σταμνοί, οι οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Σταυράκια, τα οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σταυρακίων δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Σταυριά, η οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Σταυρός, ο οικ., δ. Ακρωτηρίου, ν.α. Χανίων.

Σταυρός, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Σταυρός, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Σταυροχώριον, το οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Σταυροχωρίου δ.δ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Σταυρωμένο, το οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Σταυρωμένος, ο οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σταυρωμένος, ο οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σταυρωμένος, ο οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σταυρωμένου δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Στέρναι, αι οικ., δ. Ακρωτηρίου, ν.α. Χανίων.

Στέρναι, αι οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Στερνών δ.δ., δ. Ακρωτηρίου, ν.α. Χανίων.

Στερνών δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Στίρονας, ο οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Στόλοι, οι οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Στόλων δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Στόμιον, το οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Στράτοι, οι οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Στροβλές, αι οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Στροβλών δ.δ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Στύλος, ο οικ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Στύλου δ.δ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Συκέα, η οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Συκιά, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Συκολόγος, ο οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Συκολόγου δ.δ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Συνδονία, η οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Σύρμεσον, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Σφάκα, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Σφάκα, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σφακάκι, το οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Σφάκας δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Σφακίων δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Χώρα Σφακίων, η]

Σφακοπηγάδιον, το οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Σφακοπηγαδίου δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Σφακός, ο οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Σφακούρα, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Σφενδύλιον, το οικ., δ. Χερσονήσου, ν.α. Ηρακλείου.

Σφηνάριον, το οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Σχινοκάψαλα, τα οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Σχινοκαψάλων δ.δ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Σχίσμα, το (Ελούντας) οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Σχίσμα, το (Μέσα Λακκωνίων) οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Σχοινάρια, τα οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Σωματάς, ο οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Σωτήρα, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.