Ρ

Ραβδούχα, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ραβδούχας δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ραμνή, η οικ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Ραμνής δ.δ., δ. Αρμένων, ν.α. Χανίων.

Ράπτης, ο οικ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου.

Ρεθύμνης δ.δ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρεθύμνης ν. [έδρ. Ρέθυμνον, το]

Ρεθύμνης δ., ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ. Ρέθυμνον, το]

Ρέθυμνον, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ.δ.]

Ρίζα, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Ρίζα, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Ρίζης δ.δ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Ρίζικας, ο οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρογδιά, η οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Ροδακίνου δ.δ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Ροδιά, η οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ροδιάς δ.δ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ροδοβάνιον, το οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Ροδοβανίου δ.δ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Ροδωπός, ο οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ροδωπού δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ρόκκα, η οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Ρόκκας δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Ροτάσιον, το οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Ρούβα δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Γέργερη, η]

Ρουκάνιον, το οικ., δ. Τεμένους, ν.α. Ηρακλείου.

Ρουμελή, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουμελής δ.δ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουμπάδον, το οικ., δ. Λαππαίων, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρούπαι, αι οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρούσα Λίμνη, η οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ρούσσα Εκκλησία, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Ρουσσακιανά, τα οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ρουσσαπιδιά, η οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ρούσσας Εκκλησίας δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Ρουσσοσπίτιον, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουσσοσπιτίου δ.δ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουσσοχώρια, τα οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ρούστικα, τα οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουστίκων δ.δ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Ρουφά δ.δ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Ρουφάς, ο οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Ρωμανός, ο οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.