Ψ

Ψαθί, το οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Ψαθογιάννος, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ψαθογιάννου δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ψαλίδα, η οικ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου.

Ψαρή Φοράδα, η οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Ψαριανά, τα οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Ψυχρόν, το οικ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου.

Ψυχρού δ.δ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου.