Ο

Όασις, η οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Ομάλα, η οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Ομαλός, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ορεινόν, το οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Ορεινού δ.δ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Ορθέ δ.δ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ορθές, ο οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ορθούνιον, το οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ορθουνίου δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ορνέ, η οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ορνές δ.δ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Ορνιάς, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Οροπεδίου Λασιθίου δ., ν.α. Λασιθίου. [έδρ. Τζερμιάδον, το]

Όρος, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Όρους δ.δ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Οψιγιάς, ο οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.