Λ

Λαγγός, ο οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Λαγκά, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Λαγκάδα, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Λαγκάδα, η οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Λαγκαδάς, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Λαγολίον, το οικ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λαγολίου δ.δ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λαγός, ο οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λαγού δ.δ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου.

Λαγού, το οικ., δ. Οροπεδίου Λασιθίου, ν.α. Λασιθίου.

Λαγούτα, η οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λάκκοι, οι οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Λάκκος Σκλαβοπούλας, ο οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Λάκκων δ.δ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Λαλουμάς, ο οικ., δ. Ζαρού, ν.α. Ηρακλείου.

Λαμνώνιον, το οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Λάμπης δ., ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ. Σπήλιον, το]

Λαμπινή, η οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Λαμπινής δ.δ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Λαμπιώται, οι οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Λαμπιωτών δ.δ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Λάπιθος, η οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Λαππαίων δ., ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ. Επισκοπή, η]

Λαράνιον, το οικ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Λαρανίου δ.δ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Λασιθίου ν. [έδρ. Άγιος Νικόλαος, ο]

Λάστρος, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Λάστρου δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Λατζιανά, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Λατόμια, τα (Αγίου Βασιλείου) οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Λατόμια, τα (Πεύκου) οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Λατσίδα, η οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Λατσίδας δ.δ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Λαύρις, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Λέντας, ο οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Λεύκης δ., ν.α. Λασιθίου. [έδρ. Ζίρος, η]

Λευκόγεια, τα οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Λευκογείων δ.δ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Λευκοχώριον, το οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λευκοχωρίου δ.δ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ληδιανά, τα οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Λιβάδα, η οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Λιβάδα, η οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Λιβαδάς, ο οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Λιβάδια, τα οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Λιβάδια, τα οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Λιβάδιον, το οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Λιβαδίων δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Λιβανιανά, τα οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Λιγόρτυνος, η οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Λιγορτύνου δ.δ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Λιθίναι, αι οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Λιθινών δ.δ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Λικοτιναρέα, η οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Λιλιανόν, το οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λιλιανού δ.δ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λιμενίσκος, ο οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Λιμένος Χερσονήσου δ.δ., δ. Χερσονήσου, ν.α. Ηρακλείου.

Λιμήν Χερσονήσου, ο οικ., δ. Χερσονήσου, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Λίμναι, αι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Λίμνη, η οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Λίμνη, η οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Λιμνών δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Λινοπεράματα, τα οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λίσταρος, ο οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Λιτσάρδα, η οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Λούκια, η οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Λουκουμιχελιανά, τα οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Λούλος, ο οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Λούμα δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Λούραι, αι οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Λουρών δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Λουσακιαί, αι οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Λουσακιών δ.δ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Λούτρα, η οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Λουτράκιον, το οικ., δ. Κρουσώνα, ν.α. Ηρακλείου.

Λουτράκιον, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Λουτράκιον, το (Άνω Βιάννου) οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Λουτράκιον, το (Κάτω Σύμης) οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Λουτρακίου δ.δ., δ. Κρουσώνα, ν.α. Ηρακλείου.

Λουτρόν, το οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Λουφαρδιανά, τα οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Λούχιον, το οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Λόφος, ο οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Λοφούπολις, η οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Λοχριά, η οικ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Λοχριάς δ.δ., δ. Κουρητών, ν.α. Ρεθύμνης.

Λυγαριά, η οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λυγιδές, ο οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Λύδια, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Λυριδιανά, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Λυττός, η (τ. Ξιδάς, ο) οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Λυττού (Ξιδά) δ.δ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.