Γ

Γαβαλομούριον, το οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Γαβαλοχώριον, το οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Γαβαλοχωρίου δ.δ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Γαβρίλης, ο οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Γάζιον, το οικ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Γαζίου δ.δ., δ. Γαζίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γαζίου δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Γάζιον, το]

Γαλατά δ.δ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων.

Γαλατάς, ο οικ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλατάς, ο οικ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων.

Γαλενιανόν, το οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλένιον, το οικ., δ. Τεμένους, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλήνη, η οικ., δ. Ακρωτηρίου, ν.α. Χανίων.

Γαλήνη, η οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Γαλιά, η οικ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλιάς δ.δ., δ. Μοιρών, ν.α. Ηρακλείου.

Γάλιπε, η οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλίφα, η οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Γαλίφας δ.δ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Γάλλος, ο οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Γαλουβάς, ο οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Γαράζον, το οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ.δ.]

Γαράζου δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Γαρίπα, η οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γαρίπας δ.δ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γαρίπας, ο οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Γαυδοπούλα, η (νησίδα) οικ., κ. Γαύδου, ν.α. Χανίων.

Γαύδου κ.δ., κ. Γαύδου, ν.α. Χανίων.

Γαύδου κ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Καστρίον, το]

Γδόχια, τα οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Γδοχίων δ.δ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Γενή, η οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Γέννα, η οικ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Γέννα, η οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Γερακάριον, το οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Γερακαρίου δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Γερακιανά, τα οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Γεράκιον, το οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γερακίου δ.δ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γεράνι, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Γεράνιον, το οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Γερανίου δ.δ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Γερανίου δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Γέργερη, η οικ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Γέργερης δ.δ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου.

Γερόκαμπος, ο οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Γερολάκκος, ο οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Γεροποτάμου δ., ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ. Πέραμα, το]

Γεωργιουπόλεως δ.δ., δ. Γεωργιουπόλεως, ν.α. Χανίων.

Γεωργιουπόλεως δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Παραλία Κουρνά, η]

Γεωργιούπολις, η οικ., δ. Γεωργιουπόλεως, ν.α. Χανίων.

Γιαλός, ο (τ. Κουντούρα, η) οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Γιαννιού, το οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Γιαννούδιον, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Γιανυσάδα, η (νησίδα) οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Γιοφυράκια, τα οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Γιοφύρι, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Γκαγκάλαι, αι οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Γκαγκαλών δ.δ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Γλώσσα, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Γλώσσης δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Γοργολαΐνη δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Άγιος Μύρων, ο]

Γόρτυνας δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Άγιοι Δέκα, οι]

Γούβαι, αι οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Γουβών δ.δ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Γουβών δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Γούβαι, αι]

Γούδουρας, ο οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Γουλεδιανά, τα οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Γουλεδιανών δ.δ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Γούρναι, αι οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Γούρναι, αι οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Γρα Κερά, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Γρα Λυγιά, η οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Γραμβουσά, η οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Γραμβουσής δ.δ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Γρηγορία, η οικ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γρηγοριανά, τα οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Γρηγοριανά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Γρηγοριανά, τα οικ., δ. Πελεκάνου, ν.α. Χανίων.

Γρηγορίας δ.δ., δ. Τυμπακίου, ν.α. Ηρακλείου.

Γωνιά, η οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ.δ.]

Γωνίαι, αι οικ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου.

Γωνίαι, αι οικ., δ. Χερσονήσου, ν.α. Ηρακλείου.

Γωνιάς δ.δ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Γωνίον, το οικ., δ. Σφακίων, ν.α. Χανίων.

Γωνιών Μαλεβιζίου δ.δ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου.

Γωνιών Πεδιάδος δ.δ., δ. Χερσονήσου, ν.α. Ηρακλείου.