Ε

Εθιά, η οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Εθιάς δ.δ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.

Ελαία, η οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Ελαίας δ.δ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Ελέναι, αι οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ελενών δ.δ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ελευθερίου Βενιζέλου δ., ν.α. Χανίων. [έδρ. Μουρνιές, οι]

Ελεύθερνα, η οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ελευθέρνης δ.δ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ελληνικά, τα οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ελληνικόν, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Έλος, το οικ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Ελούντας δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Έλους δ.δ., δ. Ινναχωρίου, ν.α. Χανίων.

Έμπαρος, η οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Εμπάρου δ.δ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Εμπρόσνερος, ο οικ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Εμπροσνέρου δ.δ., δ. Κρυονερίδας, ν.α. Χανίων.

Εξάντης, ο οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Έξω Απίδιον, το οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Λακκώνια, τα οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Λακκωνίων δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Μουλιανά, τα οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Μουλιανών δ.δ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Ποτάμοι, οι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Έξω Ποτάμων δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Εξώπολις, η οικ., δ. Γεωργιουπόλεως, ν.α. Χανίων.

Επάνω Αρχάναι, αι οικ., δ. Αρχανών, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Επάνω Βάθεια, η οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Επάνω Βαθείας δ.δ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Επάνω Ελούντα, η οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Επισκοπή, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Κρυά, τα οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Λούμας, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Περιβολάκια, τα οικ., δ. Μακρύ Γιαλού, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Πιναί, αι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Επάνω Σίσιον, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Επανωχώριον, το οικ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Επανωχωρίου δ.δ., δ. Ανατολικού Σελίνου, ν.α. Χανίων.

Επισκοπή, η οικ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Επισκοπή, η οικ., δ. Θερίσου, ν.α. Χανίων.

Επισκοπή, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Επισκοπή, η οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Επισκοπή, η οικ., δ. Λαππαίων, ν.α. Ρεθύμνης. [έδρ.δ.]

Επισκοπής δ.δ., δ. Επισκοπής, ν.α. Ηρακλείου.

Επισκοπής δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Επισκοπής δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Επισκοπής δ.δ., δ. Λαππαίων, ν.α. Ρεθύμνης.

Επισκοπής δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Επισκοπή, η]

Έρφοι, οι οικ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Έρφων δ.δ., δ. Αρκαδίου, ν.α. Ρεθύμνης.

Ετιά, η οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Ευαγγελισμός, ο οικ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ευαγγελισμού δ.δ., δ. Καστελλίου, ν.α. Ηρακλείου.