Δ

Δαμαβόλος, ο οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δαμαβόλου δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δαμάνια, τα οικ., δ. Νίκου Καζαντζάκη, ν.α. Ηρακλείου.

Δαμανίων δ.δ., δ. Νίκου Καζαντζάκη, ν.α. Ηρακλείου.

Δαμάστα, η οικ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου.

Δαμάστας δ.δ., δ. Τυλίσου, ν.α. Ηρακλείου.

Δαμνόνι, το οικ., δ. Φοίνικα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δαράτσος, ο οικ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Δαράτσου δ.δ., δ. Νέας Κυδωνίας, ν.α. Χανίων.

Δαριβιανά, τα οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Δαρμαροχώριον, το οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δαφνέ δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Δαφνέδες, οι οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δαφνές, ο οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Δάφνη, η οικ., δ. Γεροποτάμου, ν.α. Ρεθύμνης.

Δάφνη, η οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Δάφνη, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Δελιανά, τα οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δελιανών δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δεμάτιον, το οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Δεματίου δ.δ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Δέμπλα, η οικ., δ. Βουκολιών, ν.α. Χανίων.

Δέρματος, η οικ., δ. Βιάννου, ν.α. Ηρακλείου.

Δερμιζιανά, τα οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Δεσποτικό, το οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Δία, η (νησίδα) οικ., δ. Γουβών, ν.α. Ηρακλείου.

Δίλακκος, ο οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Δίλοφο, το οικ., δ. Ρεθύμνης, ν.α. Ρεθύμνης.

Διονύσιον, το οικ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Διονυσίου δ.δ., δ. Κόφινα, ν.α. Ηρακλείου.

Διόνυσος, ο οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Δοξαρόν, το οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δοξαρού δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δοριαί, αι οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Δουλιανά, τα οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Δούλιον, το οικ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Δουλίου δ.δ., δ. Αγίας Βαρβάρας, ν.α. Ηρακλείου.

Δραγονάδα, η (νησίδα) οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Δρακαλεύριον, το οικ., δ. Ιεράπετρας, ν.α. Λασιθίου.

Δρακόνα, η οικ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Δρακόνα, η οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δρακόνας δ.δ., δ. Κεραμιών, ν.α. Χανίων.

Δρακόνας δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δράκος, ο οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Δρακουλιάρης, ο οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Δράμια, τα οικ., δ. Γεωργιουπόλεως, ν.α. Χανίων.

Δραπανιά δ.δ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων.

Δραπανιάς, ο οικ., δ. Μυθήμνης, ν.α. Χανίων. [έδρ.δ.]

Δράπανος, ο οικ., δ. Βάμου, ν.α. Χανίων.

Δραπέτιον, το οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Δράσι, το οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Δρίμισκος, η οικ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Δριμίσκου δ.δ., δ. Λάμπης, ν.α. Ρεθύμνης.

Δρομόνερον, το οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Δροσιά, η οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Δρόσοι, οι οικ., δ. Ρούβα, ν.α. Ηρακλείου.

Δρυγιαί, αι οικ., δ. Σιβρίτου, ν.α. Ρεθύμνης.

Δρυς, ο οικ., δ. Καντάνου, ν.α. Χανίων.

Δύο Πρίνοι, οι οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Δυσκός, ο (τ. Δυτικός, ο) οικ., δ. Γόρτυνας, ν.α. Ηρακλείου.

Δυτικός, ο, βλ. Δυσκός .

Δωράκιον, το οικ., δ. Αστερουσίων, ν.α. Ηρακλείου.