Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια και διοικητική διαίρεση της Κρήτης > Η

Ηράκλειον, το οικ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Ηρακλείου δ.δ., δ. Ηρακλείου, ν.α. Ηρακλείου.

Ηρακλείου ν. [έδρ. Ηράκλειον, το]

Ηρακλείου δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Ηράκλειον, το]