Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια και διοικητική διαίρεση της Κρήτης > Ζ

Ζάκρος, η οικ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Ζάκρου δ.δ., δ. Ιτάνου, ν.α. Λασιθίου.

Ζαρός, ο οικ., δ. Ζαρού, ν.α. Ηρακλείου. [έδρ.δ.]

Ζαρού δ.δ., δ. Ζαρού, ν.α. Ηρακλείου.

Ζαρού δ., ν.α. Ηρακλείου. [έδρ. Ζαρός, ο]

Ζαχαριανά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Ζένια, τα οικ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ζενίων δ.δ., δ. Αγίου Νικολάου, ν.α. Λασιθίου.

Ζερβιανά, τα οικ., δ. Κισσάμου, ν.α. Χανίων.

Ζερβού Μετόχιον, το οικ., δ. Τεμένους, ν.α. Ηρακλείου.

Ζίντα, η οικ., δ. Αρκαλοχωρίου, ν.α. Ηρακλείου.

Ζίρος, η οικ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου. [έδρ.δ.]

Ζίρου δ.δ., δ. Λεύκης, ν.α. Λασιθίου.

Ζορνάδης, ο οικ., δ. Ακρωτηρίου, ν.α. Χανίων.

Ζου, η οικ., δ. Σητείας, ν.α. Λασιθίου.

Ζουνάκιον, το οικ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Ζουνακίου δ.δ., δ. Πλατανιά, ν.α. Χανίων.

Ζούρβα, η οικ., δ. Μουσούρων, ν.α. Χανίων.

Ζούρβα, η οικ., δ. Νεάπολης, ν.α. Λασιθίου.

Ζουρίδιον, το οικ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Ζουριδίου δ.δ., δ. Νικηφόρου Φωκά, ν.α. Ρεθύμνης.

Ζυμπραγός, ο οικ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ζυμπραγού δ.δ., δ. Κολυμβαρίου, ν.α. Χανίων.

Ζωνιανά, τα οικ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Ζωνιανών δ.δ., δ. Κουλούκωνα, ν.α. Ρεθύμνης.

Ζωφόροι, οι οικ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.

Ζωφόρων δ.δ., δ. Θραψανού, ν.α. Ηρακλείου.