Μαρτυρικά Χωριά και Πόλεις της Κρήτης

Μαρτυρικές πόλεις και μαρτυρικά χωριά χαρακτηρίζονται οι περιοχές εκείνες που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές κατά την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και της Κατοχής 1941–1944.

Άγιος Βασίλειος, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Αμιράς, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Άνω Βιάννος, η – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Άνω Μέρος, το – δ. Αμαρίου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Ανώγεια, τα – δ. Ανωγείων, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Πόλη, ΠΔ. 399/1998

Βαχός, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Βορύζια, τα – δ. Φαιστού, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Βρύσες, οι – δ. Αμαρίου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Γερακάρι, το – δ. Αμαρίου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Γδόχια, τα – δ. Ιεράπετρας, π.ε. Λασιθίου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Δαμάστα, η – δ. Μαλεβιζίου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Έμπαρος, η – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κακόπετρος, ο – δ. Πλατανιά, π.ε. Χανίων – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Καλάμι, το – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Καμάρες, οι – δ. Φαιστού, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κάντανος, η – δ. Καντάνου – Σελίνου, π.ε. Χανίων – Μ. Πόλη, ΠΔ. 399/1998

Κάτω Βιάννος, η – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κάτω Σύμη, η – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κεφαλοβρύσι, το – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κοξαρέ, η – δ. Αγίου Βασιλείου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Κρύα Βρύση, η – δ. Αγίου Βασιλείου, π.ε., Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Λοχριά, η – δ. Αμαρίου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Μαγαρικάρι, το – δ. Φαιστού, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Μαλάθυρος, η – δ. Κισσάμου, π.ε. Χανίων – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Μουρνιές, οι – δ. Ιεράπετρας, π.ε. Λασιθίου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Μύρτος, ο – δ. Ιεράπετρας, π.ε. Λασιθίου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 399/1998

Πεύκος, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Ρίζα, η – δ. Ιεράπετρας, π.ε. Λασιθίου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Ροδάκινο, το – δ. Αγίου Βασιλείου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Σακτούρια, τα – δ. Αγίου Βασιλείου, π.ε. Ρεθύμνου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Σάρχος, ο – δ. Μαλεβιζίου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Σούγια, η – δ. Καντάνου – Σελίνου, π.ε. Χανίων – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Συκολόγος, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000

Τυμπάκι, το – δ. Φαιστού, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Πόλη, ΠΔ. 99/2000

Χόνδρος, ο – δ. Βιάννου, π.ε. Ηρακλείου – Μ. Χωριό, ΠΔ. 99/2000