Λημματολόγιο Γενικής και Τεχνικής Νομοθεσίας

Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια παράθεσης της νομοθεσίας που ενδιαφέρει κυρίως τον τεχνικό, κατηγοριοποιημένης κατά λήμματα, με έμφαση στα θέματα της ηλεκτρολογίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της Υγείας u0026amp; Ασφάλειας και της δημόσιας διοίκησης. Προφανώς, επειδή η νομοθεσία στην χώρα μας, ειδικά τα τελευταία λίγα χρόνια αλλάζει άτακτα και πολύ γρήγορα, είναι μοιραίο αρκετές παραπομπές να είναι ανεπίκαιρες. Ωστόσο μέχρι να εντοπιστούν και επικαιροποιηθούν οι ασυνέπειες [και με την βοήθεια των επισκεπτών των ιστοσελίδων μου], η παρακολούθηση του ιστορικού ίχνους της νομοθεσίας παραμένει χρήσιμη.

Γενικά θέματα Νομοθεσίας: Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει γενικά θέματα, κυρίως δημόσια διοίκησης και γενικών αρχών, αλλά και επιμέρους τεχνικά ή εξειδικευμένα αντικείμενα. Συνιστώ, πριν την αναζήτηση του λήμματος σε ειδικότερη θέση, να προηγηθεί μια σάρωση των θεμάτων στην ιστοσελίδα.