Γενές γενές το σέρνουνε το καπετανιλίκι

Γενές γενές το σέρνουνε το καπετανιλίκι
στσι Λάκκους οι Γιαννάρηδες, Πρώιμοι και Μπολάνοι,
Σαρήδες και Παρασκιανοί, Μαντάκοι και Σκουλάδες
[κι είναι κι οι Νικολούδηδες.]

Σχόλια και επεξηγήσεις:

Το τραγούδι αναφέρεται σε γνωστές οικογένειες των Λάκκων. Πιθανόν, στην πληρέστερη μορφή του, να περιλάμβανε κι άλλα οικογενειακά επώνυμα.Σήμερα (2005), δεν κατοικούν στο χωριό συνεπώνυμοι απόγονοί των οικογενειών: Γιαννάρηδες (υπάρχει, όμως, η ερειπωμένη γειτονιά «τα Γιανναριανά», κοντά και νότια της πλατείας του χωριού), Πρώιμοι και Παρασκιανοί (υπάρχει, όμως, το τοπωνύμιο « τω(ν) Παρασκιανώ(ν) ο Λάκκος»· απόγονος της οικογένειας αυτής είναι και ο νονός μου Γεώργιος Εμμ. Παρασκάκης, κάτοικος Χανίων)

Το ριζίτικο τραγουδιέται με δικό του σκοπό (ιδιόμελο).